Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Topos 1 (50) 2000

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Topos lub Spisy treści 2000


okładka numeru 1 (50) 2000


Rainer Zekert
„Jestem w Oliwie pośród wspaniałych lasów”.
Gdańsk i Sopot we wczesnej twórczości Rilkego

Rainer Maria Rilke
Szkice liryczne, przekł. P.W. Lorkowski

Peter Oliver Loew
Życie literackie w Gdańsku i Sopocie na przełomie wieków,
czyli co pan Rilke mógłby znaleźć, gdyby szukał

Leszek Engelking
Rilke i Czechy

Rainer Maria Rilke
Groby heter, przekł. P.W. Lorkowski

Anna Janko
Wobec Lou

Wojciech Gawłowski
***(Snycerze ciszy ten powiew..); Pokój

Monika Mazur
***(dziś leżę...); (a jeśli naprawdę...)

Radosław Kobierski
Nocą Helsdor (fragment)

Andrzej Topczyj
Pokuta

Jerzy Utkin
nadaremne

Rainer Maria Rilke
Król Bohusch (fragment), przekł. J. Ziółkowski

Wojciech Kawiński
Nie ma potrzeby; Druga część pytania;
Frazy, Uciekające nuty

Krzysztof Dowgiałło
Wieczni asystenci

Zdzisław Lipiński
na pocztówce z Zakopanego

Wojciech Kass
Jeleń Thorwaldsena; Do odwołania; Pocieszenie

Dariusz Muszer
Autostrada do Mazł tow

Jarosław Mikołajewski
Myśli, Modlitwa o skazę; Poranny

Szymon Babuchowski
Krosna wierności - o wierszu „Tkanina” Zbigniewa Herberta

Janusz Ryszkowski
Pora zmierzchu

Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski
Ks. Jan Twardowski

Ks. Jan Twardowski
Trzy pytania; Najbliżej; Inaczej; O spokój;
Bez ciała, Ważne; Nic; Zwyczajny

Jarosław Klejnocki
Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza;
***(Wyłuskuję Twoja twarz z tłumu...);
***(A w mojej protestanckiej Biblii...);
***(Pozostał jeszcze fax..); Ataraksja;
***(Kogóż obchodzą twoje podróże...)

Aleksandra Kołodziejska
Ciało w sztuce współczesnej

Marek Wawrzyński
***(wiatr rozchylał żagwie...)
***(deska poszczerbiona) ***(bujna trawa)
***(trzy liście) ***(przy świeczce)

Cezary Bałdyga
Przejście

Anna Katarzyna Kalenik
Sztuka po sztuce

Remigiusz Grzela
***(jestem ptakiem); Modlitwa; Wiara

Paweł J. Lęcki
(...); Szpital? Wiersz młodość

Michał Mikołajczak
Rewizja; (...); Niebiosa w Redłowie

Tadeusz Dąbrowski
***(Za dużo w tobie pustych miejsc...);
***(daj mi spokój świecie...);
*** obudzony w środku nocy...); narzędzie; wyspa

Paweł Mamot
Pogranicze; Jestem stolarzem; Z Opisania świata;
Adonie; stara synagoga kroków...

Agnieszka Jabłońska-Sudomir
Topos w badaniach teoretycznoliterackich

Ewa Elżbieta Nowakowsko
***(w dzbanie roi się...); Śniegi; ***(Świeco uśmiechu...);
***(Przy rozświetlonym balkonie...); ***(paski światła...);
***(meble pociągnięte...); ***(i zmarli śmieją się...)

Robert Frost
Ogień i lód, przekł. M. Froński

Piotr Skórzyński
Zygmunt Freud: poruszyciel piekieł

Monika Szczot
Jeszcze raz o motywie Don Juana

Ewa Kępa
Autokreacja Rolanda Topora

Wojciech Futek
Włosy

RECENZJE - KSIĄŻKI

Emil Biela
(W. Kawiński: Kręgi zdarzeń)

Michał Błażejewski
(K. Kolińska: Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego,
W. Nocny: Reguła trzech, W. Fułek: Książka pod tytułem)

Andrzej Chojecki
(J. Limon: Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy)

Zbigniew Dymarski
(Przekonać Pana Boga - z księdzem Józefem Tischnerem
rozmawiają D. Zańko i J. Gowin)

Jarosław Jakubowski
(P. Grzesik: Karmasutra, P. Kępiński: Wszystko to więcej)

Aneta Krawczyk
(T, Hrynacz: Partycje)

Krzysztof Kuczkowski
(J. Durski: Wśród krzywych luster;
Mariacka; W. Kass: Do światła)

Elżbieta Mikiciuk
(A. Siemianowski: Zrozumieć miłość)

Ewa Elżbieta Nowakowska
(S. Rusin: Wesele Hioba)

Magdalena Sawiczewska-Lorkowska
(I. Filipiak: Twórcze pisanie dla młodych panien)

RECENZJE - TEATR

Ewa Moskalówna
(G. Rossini: Cyrulik sewilski; Mane, tekel, fares,
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku;
Max Frisch: Biedermann, i podpalacze, Teatr „Wybrzeże”)

A TAKŻE

Grawitacje; 10 zdań o... (red. J. Wróblewski),
Konkursy, Przeglqd prasy zagranicznej (red. A. Szyda),
Przeczytane w oryginale, Skrzynka literacka / Album
„Podobłocza” (red. K. Leser), Zaprosili nas,
Noty o autorach i in.