Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Topos

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Film Sztuka Muzyka Teatr Krytyka Regionalne

papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.topos.com.pl
e-mail: topos10[małpa]interia.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Kuczkowski
adres: ul. Józefa Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot
tel: (0-58) 5510756

Kontakt z wydawcą

wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
adres: ul. Józefa Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot

ISSN: 1230-8943
rok założenia: 1993
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 204 + 4 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Topos – ogólnopolski dwumiesięcznik literacki, którego redakcja mieści się w Sopocie. Czasopismo zostało założone w 1993 roku przez Krzysztofa Kuczkowskiego, który do dzisiaj nim kieruje.

Topos dba o zachowanie równowagi pomiędzy przedstawieniem twórczości pisarzy światowego formatu, jak i prezentacją debiutantów, dla których jest sprawdzoną trampoliną. Jest to czasopismo otwarte dla młodych twórców, które podkreśla istnienie więzi międzypokoleniowej i ciągłość tradycji.

Różnorodność tematyczną literacką, kulturową i społeczną realizujemy głównie przez redagowanie numerów tematycznych. Do tej pory ukazały się małe monografie, których bohaterami byli m.in.: Franz Kafka (4/1998), Paul Celan (1/1999), Zbigniew Herbert (1-2/2002) Edward Stachura (3/2002), Czesław Miłosz (4-5/2002), Krzysztof Karasek (4-5/2003), Julia Hartwig (3-4/2004, Rainer Maria Rilke (6/2004, 5/2008), Tadeusz Różewicz (5-6/2005), Ryszard Kapuściński (1-2/2006) Julian Kornhauser (3/2006), Tymoteusz Karpowicz (4/2006), Samuel Beckett (6/2006), Stanisław Barańczak (1-2/2008), James Joyce (1-2/2012), Adam Zagajewski (4/2012), Ks. Jan Twardowski (3/2015), Konstanty Ildefons Gałczyński (4/2015), Jarosław Marek Rymkiewicz (5/2015). Kolejną grupę numerów tematycznych stanowią zeszyty poświęcone takim tematom jak „Anioły w literaturze, teologii, filozofii, filmie i w internecie", „Dziedzictwo kultury śródziemnomorskiej", „Pokolenie roczników siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w literaturze", „TOPOI wyznania manifesty poezja" oraz współczesna poezja chorwacka, młoda poezja austriacka i in.

W Toposie znajdziemy stałe rubryki, prowadzone przez wybitnych i znanych eseistów: „Ogród debiutów” (Piotr Wiktor Lorkowski), „10 zdań o...”, „Rozmowy Toposu”, „Teologia poetów” (Zofia Zarębianka), „Notes” (Wojciech Kass). Rozbudowany dział krytyczny (około 30 recenzji i not w każdym numerze) stanowi ważne źródło wiedzy dla czytelnika, które chce być na bieżąco z nowościami ukazującymi się na rynku wydawniczym.

Od 1996 roku pismo prowadzi własną serię książkową „Biblioteka Toposu”. Do tej pory opublikowaliśmy ok. 120 tomików i prawie 60 arkuszy poetyckich. Książki te są zazwyczaj szeroko komentowane i recenzowane, a także nagradzane. „Wiatrołomy” Krzysztofa Karaska nagrodzone zostały Nagrodą Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego, „Teoria wiersza polskiego" Przemysława Dakowicza uzyskały Nagrodę Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego oraz nagrodę im. F. Karpińskiego, „Głosy" Jana Polkowskiego Nagrodę Czterech Kolumn (książka wcześniej była finalistką do Nagrody W. Szymborskiej), „Deklaracje" B. P. Klary i „Wszystko jest we wszystkim” Jerzego Górzańskiego były finalistkami Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, „Wszystko jest we wszystkim” otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Miesiąca, „Krzyk sowy” został wyróżniony Orfeuszem Honorowym itp.

Do czasopisma Topos dołączony jest zazwyczaj plakat arkusz poetycki. Jest to wydawnictwo wielkoformatowe, starannie opracowane pod względem artystycznym (Przemysław Dębowski, Wydawnictwo KARAKTER ). Redaktorem serii jest Tadeusz Dąbrowski, poeta, dyrektor artystyczny Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Do tej pory ukazało się około 60. plakatów poetyckich. Na plakatach, będących jednocześnie formą wypowiedzi lirycznej, prezentujemy poetów różnych pokoleń, jak np. ze starszego pokolenia: Urszula Kozioł, Julia Hartwig, Bogdan Zadura, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Adriana Szymańska, Ewa Lipska, Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Wacław Tkaczuk, Józef Baran czy Stanisław Stabro, ze średniego pokolenia Paweł Huelle, Krzysztof Lisowski, Andrzej Sosnowski, Anna Piwkowska, Janusz Drzewucki, Karol Maliszewski, Maciej Cisło, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kass, Teresa Tomsia, z młodszych: Artur Nowaczewski, Tadeusz Dąbrowski, M. K. E. Baczewski, Tomasz Różycki, Jacek Dehnel, Dariusz Sośnicki, Jacek Gutorow, Mariusz Grzebalski, Maciej Woźniak oraz debiutantów: Anna Pitra, Mariusz Więcek, Anna Wieser, Aleksandra Wrona.

Od lat z powodzeniem organizujemy w Sopocie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. R. M. Rilkego oraz Festiwal Poezji, który jest wydarzeniem cyklicznym, artystycznym i literackim o charakterze ogólnopolskim. Jest organizowany w cyklu dwuletnim. Składa się nań szereg spotkań autorskich, dyskusji, konkursów, akcji happeningowych, koncertów i performance, ukazujących inspirującą rolę poezji współczesnej w kulturze i życiu społecznym. Dzięki niekonwencjonalnym pomysłom na promocję literatury i kultury wysokiej Festiwal wprowadza współczesne wiersze w nowe przestrzenie i sposoby funkcjonowania. Do słowa dołączają obrazy i projekcje multimedialne, muzyka zaś, oprócz tworzenia tła jawi się też jako bohaterka. Festiwal jest wynikiem współdziałania różnorodnych środowisk, stowarzyszeń i instytucji.

Prenumerata

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty „Toposu”.

Prenumerata roczna, zamówiona u Wydawcy, obejmuje 6 kolejnych numerów z dołączonymi gratis książkami Biblioteki „Toposu”, plakatami-arkuszami poetyckimi oraz przynajmniej jedną pozycją z serii Biblioteka Krytyki.

Prenumeratę roczną można rozpocząć od dowolnego numeru.
Prenumerata krajowa – 90 zł.
Prenumerata zagraniczna - 180 zł.

W cenę prenumeraty włączony jest koszt wysyłki.

Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 81-706 Sopot Czyżewskiego 12
Nr rachunku odbiorcy: Bank Zachodni WBK S.A. 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata (rok).

Numery archiwalne "Toposu" oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce "Tytułem" prosimy wpisać numer "Toposu" np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy, podany w przelewie.
Kontakt w sprawie prenumeraty i zamówień: prenumerata[małpa]tsp-dworek.pl

Spisy treści

2000

Topos 1 (50) 2000
Topos 2 (51) 2000
Topos 3-4 (52-53) 2000
Topos 5-6 (54-55) 2000

2001

Topos 1 (56) 2001
Topos 2-3 (57-58) /2001
Topos 4-5 (59-60) 2001
Topos 6 (61) 2001

2002

Topos 1-2 (62-63) 2002
Topos 3 (64) 2002
Topos 4-5 (65-66) 2002
Topos 6 (67) 2002

2003

Topos 1-3 (68-70) 2003
Topos 4-5 (71-72) 2003
Topos 6 (73) 2003

2004

Topos 1-2 (74-75) 2004
Topos 3-4 (76-77) 2004
Topos 5 (78) 2004
Topos 6 (79) 2004

2005

Topos 1-2 (80-81) 2005
Topos 3 (82) 2005
Topos 4 (83) 2005
Topos 5-6 (84-85) 2005

2006

Topos 1-2 (86-87) 2006
Topos 3 (88) 2006
Topos 4 (89) 2006
Topos 5 (90) 2006
Topos 6 (91) 2006

2007

Topos 1-2 (92-93) 2007
Topos 3 (94) 2007
Topos 4 (95) 2007
Topos 5 (96) 2007
Topos 6 (97) 2007

2008

Topos 1-2 (98-99) 2008
Topos 3 (100) 2008
Topos 4 (101) 2008
Topos 5 (102) 2008
Topos 6 (103) 2008

2009

Topos 1-2 (104-105) 2009
Topos 3 (106) 2009
Topos 4 (107) 2009
Topos 5 (108) 2009
Topos 6 (109) 2009

2010

Topos 1 (110) 2010
Topos 2-3 (111-112) 2010
Topos 4 (113) 2010
Topos 5 (114) 2010
Topos 6 (115) 2010

2011

Topos 1-2 (116-117) 2011
Topos 3 (118) 2011
Topos 4 (119) 2011
Topos 5 (120) 2011
Topos 6 (121) 2011

2012

Topos 1-2 (122-123) 2012
Topos 3 (124) 2012
Topos 4 (125) 2012
Topos 5 (126) 2012
Topos 6 (127) 2012

2013

Topos 1-2 (128-129) 2013
Topos 3 (130) 2013
Topos 4 (131) 2013
Topos 5 (132) 2013
Topos 6 (133) 2013

2014

Topos 1-2 (134-135) 2014
Topos 3 (136) 2014
Topos 4 (137) 2014
Topos 5 (138) 2014
Topos 6 (139) 2014

2015

Topos 1 (140) 2015
Topos 2 (141) 2015
Topos 3 (142) 2015
Topos 4 (143) 2015
Topos 5 (144) 2015
Topos 6 (145) 2015

2016

Topos 1 (146) 2016
Topos 2 (147) 2016
Topos 3 (148) 2016
Topos 4 (149) 2016
Topos 5 (150) 2016
Topos 6 (151) 2016

2017

Topos 1 (152) 2017
Topos 2 (153) 2017
Topos 3 (154) 2017
Topos 4 (155) 2017
Topos 5 (156) 2017
Topos 6 (157) 2017

2018

Topos 1 (158) 2018

Wybrane artykuły

Omówienia czytelników

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Barbara Gruszka-Zych Tacy kruchutcy

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 149
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Karol Samsel Z domami ludzi

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 148
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Jarosław Jakubowski Wzruszenia

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 147
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Adriana Szymańska Z Księgi Przejścia

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 146
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych / red. A. Gleń

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 145
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Jan Erik Vold Wielka biała księga przed oczami

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 144
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Artur Daniel Liskowacki Późne popołudnie

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 143
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Zbigniew Chojnowski Widny kres

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 142
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Adrian Gleń Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach literackich

Seria: Biblioteka Krytyki, Biblioteka „Toposu”, t. 141
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Piotr Klimczak Wybór wierszy wolnych

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 140
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Michał Kozłowski Nie myśl o mnie źle

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 139
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Anna Goławska Środek komunikacji

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 138
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Krzysztof Kuczkowski Ruchome święta

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 137
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Janusz Nowak Biedny polski katolik czyta Życie Keitha Richardsa

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 136
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Mieczysław Machnicki żeby rzecz zwaną rzeką uznać za skończoną

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 135
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Maciej Bieszczad Pogrzeby wróbli

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 134
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2017

Stefan Wadzyński Ślady, kroki

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 133
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Teresa Tomsia Kobieta w kaplicy

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 132
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Dorota Filipczak Wieloświat

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 131
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Jerzy Górzański Przedstawienia

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 130
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Maciej Mazurek Nadchodzi burza

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 129
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Mirosław Dzień Gościna

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 128
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Tadeusz Chabrowski Dom w chmurach

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 127
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Zbigniew Jankowski Wolne Miejsce

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 126
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Ks. Janusz A. Kobierski Słowa na wygnaniu

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 125
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Waldemar Żyszkiewicz Taki lajf. Tejk 7.0

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 124
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Adrian Sinkowski Raptularz

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 123
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Janusz Drzewucki Rzeki Portugalii

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 122
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2016

Konrad Sutarski Jakkolwiek już późno

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 121
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Leszek Szaruga Fluktuacja kwantowa

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 120
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Konstelacja Toposu

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 119
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Wojciech Kass Przestwór. Godziny

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 118
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Jan Erik Vold Powiedział twórca snów

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 117
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Kazimierz Nowosielski Przykładanie ręki

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 116
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Ewa Olejarz Milczenie placu zabaw

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 115
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Artur Nowaczewski Kutabuk

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 114
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Bąk Roman Soki

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 113
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Bogdan Jaremin Pracownia czasu

Seria Biblioteka „Toposu”, T. 112
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Jan Sochoń Sandały i pierścień

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 111
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Adriana Szymańska Złoty dzięcioł

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 110
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Teresa Tomsia Gdyby to było proste

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 109
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Adrian Gleń Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej

Seria: Biblioteka Krytyki/Biblioteka „Toposu”, T. 108
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015

Mirosław Dzień Axis Mundi

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 107
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Feliks Netz Krzyk sowy

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 106
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Wojciech Kudyba Generacja źle obecna

Seria: Biblioteka Krytyki /Biblioteka „Toposu”, T. 105
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Jerzy Górzański Wszystko jest we wszystkim

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 104
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Mieczysław Machnicki jest tylko gradobicie i deszcz perseidów

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 103
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Wojciech Kass Wybiegłem z tego snu

Seria: Biblioteka „Toposu”, T. 102
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Janusz Ryszkowski Stacja przedostatnia

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 101
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Sławomir Matusz Piosenka o okienkach. Podwórko Szpilmana

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 100
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Adrian Gleń Re

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 99
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Dakowicz Przemysław Boże klauny

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 98
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Wojciech Kass Ba!

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 97
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Zbigniew Jankowski Biała przędza

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 96
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014

Krzysztof Karasek Słoneczna balia dzieciństwa

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 95
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Kudyba Wojciech W końcu świat

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 94
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Artur Nowaczewski Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiego po 1989 roku

Seria: Biblioteka Krytyki / Biblioteka „Toposu”, t. 92
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Leszek Aleksander Moczulski Kartki na wodzie

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 91
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Jan Erik Vold Dwanaście medytacji (przeł. A. Słomianowski)

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 90
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Bogdan Jaremin Tam i tu

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 89
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Artur Daniel Liskowacki Elegijki

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 88
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Maciej Krzyżan Rekolekcje, czyli zapiski z trzeciego piętra

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 87
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Mieczysław Machnicki Lawa się nasładza skorupa ciemnieje

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 86
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Mirosław Dzień Linia

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 85
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Przemysław Dakowicz Teoria wiersza polskiego

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 84
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013

Kazimierz Brakoniecki Chiazma

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 83
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Jerzy Grupiński Kuszenie świętego Poetego

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 82
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Wojciech Kass Czterdzieści jeden. Wiersze. Glosy

Seria: Biblioteka Krytyki/Biblioteka „Toposu”, t. 81
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Jarosław Jakubowski Święta woda

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 80
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Krzysztof Andrzej Jeżewski Światłość u progu

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 79
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Beata Patrycja Klary De-klaracje

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 78
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Maria Duszka Freienwill

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 77
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Barbara Gruszka-Zych Szara jak wróbel

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 76
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Jan Polkowski Głosy

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 75
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Zygmunt Krukowski Rzeczy R

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 74
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Teresa Ferenc Widok na życie

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 73
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Zbigniew Chojnowski Bliźniego, swego

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 72
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Wojciech Kudyba Wiersze wobec Innego

Seria: Biblioteka Krytyki/Biblioteka „Toposu”, t. 72
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012

Olga Kubińska Zaduszki

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 71
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011

Artur Grabowski Jaśnienie

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 70
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011

Rilke Rainer Maria Zapiski Maltego Lauridsa Brigge (przeł. P. W. Lorkowski)

Seria: Biblioteka Prozy, t. 69
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011

Dziewanowski Tadeusz Siedemnaście tysięcy małpich ogonów

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 68
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011

Bogusława Latawiec Gdyby czas był ziemią

Seria: Biblioteka „Toposu”, t. 67
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011

Adrian Gleń Da. Teksty wierszowane

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 66
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Szymon Babuchowski Rozkład jazdy

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 65
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Zbigniew Jankowski Zaraz przyjdzie

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 64
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Przemysław Dakowicz Place zabaw ostatecznych

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 63
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Six Poets: Twenty-eight Poems. Poems from Sopot (Tadeusz Dąbrowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Jakobe Mansztajn, Artur Nowaczewski, Mariusz Więcek)
Wybór i wstęp Krzysztof Kuczkowski.
Przekład David Malcolm i Jennifer Zielińska.

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 62
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Krzysztof Karasek Wiatrołomy

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 61
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Wojciech Gawłowski Lunapark nieśmiertelności

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 60
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011.

Wojciech Kudyba Ojciec się zmienia

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 59
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Karolina Sałdecka Na własne oczy

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 58
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Maciej Mazurek Światła nad rzeką

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 57
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Marek Czuku Forever

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 56
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Adrian Gleń Istnienie i literatura (notatnik hermeneuty)

seria: Biblioteka Krytyki / Biblioteka „Toposu”, t. 55
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Grażyna Zambrzycka Portret z lustrem w tle

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 54
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Krzysztof Kuczkowski Wiersze [masowe] i inne

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 53
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Marcin Cielecki Ostatnie Królestwo

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 52
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

Artur Nowaczewski Elegia dla Iana Curtisa

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 51
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Jerzy Suchanek Ku

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 50
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Krzysztof Karasek Ody

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 49
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Jarosław Jakubowski Slajdy

seria: Biblioteka „Prozy” / Biblioteka „Toposu”, t. 48
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Mariusz Więcek Equilibrium

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 47
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Krzysztof Lisowski Wiersze i między wierszami

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 46
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Barbara Gruszka-Zych Ostatnie śniadanie

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 45
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Przemysław Dakowicz Helion i okolice. Notatki o poezji współczesnej

seria: Biblioteka Krytyki / Biblioteka „Toposu”, t. 44
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2008.

Sławomir Kuczkowski Piętno

seria: Galeria Autorska / Biblioteka „Toposu”, t. 43
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Bydgoszcz / Sopot 2009.

Jakub Kornhauser Niejasne istnienia (prozy poetyckie)

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 42
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2009.

Krzysztof Koehler Porwanie Europy

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 41
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2008.

Wojciech Kass Wiry i sny

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 40
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2008.

Tadeusz Dąbrowski (red.) Wiersze wysłane

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 39
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2008.

Mirosław Dzień Światło w szklance wody

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 38
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2008.

Józef Kurylak Chłop i poeta

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 37
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Wojciech Kudyba Gorce Pana

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 36
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Krzysztof Karasek Gry weneckie

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 35
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Krzysztof Kuczkowski Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 34
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Jarosław Jakubowski Pseudo

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 33
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Kazimierz Hoffman A-dur

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 32
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2007.

Katarzyna Koschany Zielony promień

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 31
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2006.

Andrzej Słomianowski Zniewolone słowo – albo trzy krucjaty

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 30
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2006.

Joanna Roszak Tintinnabuli

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 29
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2006.

Przemysław Dakowicz Albo-Albo

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 28
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2006.

Adriana Szymańska Z dziennika dywersantki

seria: Bliblioteka „Toposu”, t. 27
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2006.

Rainer Maria Rilke Księga o życiu mnicha. Modlitwy (przekł. Andrzej Lam)

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 26
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005.

Artur Nowaczewski Commodore 64

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 25
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005.

Grzegorz Kociuba Widoki i widzenia

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 24
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005.

Jan Sochoń Bagaż podręczny (wiersze amerykańskie)

seria: Bliblioteka „Toposu”, t. 23
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005.

Wojciech Kudyba Tyszowce i inne miasta

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 22
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005.

Szymon Babuchowski Czas stukających kołatek

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 21
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2004.

Kazimierz Hoffman Drogą

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 20
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2004.

Krzysztof Karasek Dziennik rozbitka II

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 19
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2004.

Teresa Ferenc Dzieci wody

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 18
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2004.

Robert Mielhorski Kartka z Lisbony

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 17
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2003.

Krzysztof Kuczkowski Tlen

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 15
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2003.

Franciszek Kamecki Skarga księdza. Nowy wybór wierszy

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 14
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2002.

Zbigniew Jankowski Wielkie tło

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 13
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2001.

Kazimierz Hoffman Dziesięć prób tematu: poeta, wiersz

seria: Biblioteka „Toposu”, t. 12
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2000.

Wojciech Gawłowski Podania, życiorysy, legendy i baśnie

seria: Biblioteka „Toposu”
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2000.

Marek Emanuel Krystian Baczewski Wiersze wybrane

seria: Biblioteka „Toposu”
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2000.

Tadeusz Dąbrowski e-mail

seria: Biblioteka „Toposu”
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2000.

Jan Majewski Pan pejzażu

seria: Biblioteka „Toposu”
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2000.

Tomasz Hrynacz Partycje

seria: Biblioteka „Toposu”
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 1999.

Wojciech Fułek Książka pod tytułem

seria: Biblioteka „Toposu”
Oficyna Pomorska, Gdańsk 1999.

Karol Maliszewski Dziennik pozorny

seria: Biblioteka „Toposu”
Oficyna Pomorska, Gdańsk 1997.

Andrzej Grzyb Cierpka tajemnica świata

seria: Biblioteka „Toposu”
Oficyna Pomorska, Gdańsk 1996.