Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Topos 6 (73) 2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Topos lub Spisy treści 2003


okładka numeru 6 (73) 2003


POEZJA

KAZIMIERZ HOFFMAN
JACEK NAPIÓRKOWSKI
MONIKA MOSIEWICZ
WANDA BACEWICZ
LESZEK ELEKTOROWICZ
JAN MAJEWSKI
PRZEMYSŁAW DAKOWICZ
STANISŁAW DŁUSKI
KS. JERZY SZYMIK
DARIUSZ MUSZER
MAŁGORZATA RYGIELSKA
JAROSŁAW JAKUBOWSKI
PRZEMYSŁAW JUREK
WOJCIECH KAWIŃSKI
MAREK GRALA
AUGUSTYN H. DRAGUŁA
KS. JERZY HAJDUGA
PIOTR FLORCZYK
TADEUSZ BASIAGA
RAFAŁ RUTKOWSKI
BOGUSŁAW KIERC

FELIETON

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI, Wygaśnięcie Absolutu?

ESEJE/ SZKICE/ PRZYCZYNKI KRYTYCZNE

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Gdzież są dni Tobiasza... Elegie duinejskie (cz. 2)
JOANNA ROSZAK, Przepełniający się owoc. Paula Modershon-Becker i Rainer Maria Rilke
WOJCIECH KASS, Sztuką jest żyć w złym świecie - i śpiewać.
W pięćdziesięciolecie śmierci K. I. Gałczyńskiego
KRZYSZTOF KUCZKOWSKI, Jeszcze większa samotność poezji.
W stulecie urodzin M. Jastruna
JULIA MIELCZAREK, Katarktyczna katabaza - o Elegii uśpienia
J. Czechowicza
JUSTYNA KOZŁOWSKA, Poeta ocala, kiedy pamięta. O Czterech kwartetach T. S. Eliota
ANNA SOBIESKA, „Głos istnienia co tajemnie śpiewa" czyli o muzyce jako zasadzie istnienia w poezji Leśmiana
ALEKSANDER KOPIŃSKI, Między historią w wiecznością
KRZYSZTOF KUCZKOWSKI, „Skrzydlata mowa" wieczności.
O poezji A. Szymańskiej
MONIKA KAMIEŃCZYK, „Mój Bóg...". O poezji K. Koehlera
WALDEMAR SZYNGWELSKI, Podanie "Tlenu". O poezji
K. Kuczkowskiego
PIOTR SKÓRZYŃSKI, Aktualność św. Tomasza

PROZA / DZIENNIKI

MAREK KRYSTIAN EMANUEL BACZEWSKI, Lamech, sługa Boży
KS. JAN SOCHOŃ, Toskański dziennik z życia

TEOLOGIA POETÓW

ZOFIA ZARĘBIANKA, Gerard Manley Hopkins, Blask Boga

RZECZ NAJWAŻNIEJSZA

BOGUSŁAW KIERC, Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza

ROZMOWY „TOPOSU"

W orbitę Edyty Stein. Z prof. dr hab. ANNĄ GRZEGORCZYK rozmawia JOANNA ROSZAK

KSIĄŻKI NAJLEPSZE

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Vita contemplativa. R. M. Rilke, Księga o życiu mniszym w przekł. K. Wójtowicza CR

RZECZY WIDZIANE

MAREK WITTBROT, 100 albumów (Fotografie Jacguesa-Henri Lartigue)

SZTUKA

JOANNA ROSZAK, Gwozdecki i późny wnuk (Gustaw Gwozdecki. Wystawa monograficzna w Muzeum Narodowym w Poznaniu)
MARIUSZ JAKIMOWICZ, Tadeusz Makowski (Wystawa monograficzna w Muzeum Narodowym w Gdańsku)
MARIUSZ JAKIMOWICZ, Pejzaż i portret z Odessy (Malarstwo z Muzeum Sztuki w Odessie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie)
MARIUSZ JAKIMOWICZ, „Widziałem Kalkutę" ( Rysunki Güntera Grassa w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie)
MARIUSZ JAKIMOWICZ, „Jest tylko ciało: człowiek" (Marian Czapla, Malarstwo w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie)

KRÓTKO

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Szacunek i ciekawość (Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo Gadamera", Poznań)

MUZYCZNA FALA

WOJCIECH FUŁEK, Festiwal czy festival?

RECENZJE

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI (Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń)
PAWEŁ MACKIEWICZ (J. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku)
EWA GRZEGORCZYK (P. Mitzner, Kto gra „Antygonę"?
O tragicznych przyczynach i skutkach)
WOJCIECH FUŁEK (W. Szyngwelski, Sted - kalendarium życia i twórczości Edwarda Stachury)
JERZY GIZELLA (W. Paźniewski, Europa po deszczu 2)
WOJCIECH GIEDRYS (W. Kowalewski, Światło i lęk. Opowiadania starej daty)
ANNA SZCZEBLEWSKA (M. Tulli, Tryby)
IZABELLA ADAMCZEWSKA (H. Waniek, Finis Silesiae)
JERZY GIZELLA (B. Madej, Abonament)
ANNA SZCZEBLEWSKA (W. Nocny, Reguła trzech, Nowa Ziemia)
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI (A. Grzyb, Ścieżka przez las. Czarna krew)
EUGENIUSZ SOBOL (H. Mueller, Sercątko)
ANNA SZCZEBLEWSKA (G. Kociuba, Ktoś)
DOROTA HECK (T. Różewicz, Słowo po słowie. Nowy wybór wierszy)
ANETA KRAWCZYK (Z. Jankowski, Ciernie wody)
TADEUSZ DĄBROWSKI (B. Kierc, Zaskroniec)
WOJCIECH KUDYBA (K. Lisowski, Feng Shui dla bezdomnych)
KRZYSZTOF KUCZKOWSKI (W. Bacewicz, Póki trwamy)
PIOTR CIELESZ (M. Skwarnicki, Ptaki)
PIOTR CIELESZ (B. Gruszka-Zych, Podróż drugą klasą)
GRZEGORZ KOCIUBA (Z. Chojnowski, Prześwit)
JAROSŁAW JAKUBOWSKI (Ch. Bukowski, Miłość to piekielny pies. Wiersze z lat 1974-1977)
WOJCIECH KUDYBA (S. Dłuski, Elegie dębowieckie)
BARBARA WOJCIULEWICZ (Sz. Babuchowski, Sprawy życia, sprawy śmierci)
SŁAWEK KUŹNICKI ( A. Sosnowski, Taxi)
SZYMON BABUCHOWSKI (M. Eloy Cichocka, Wejście ewakuacyjne)
WOJCIECH FUŁEK (W. Antkowiak, Podziemia i wody kryją skarby)

10 ZDAŃ O...

KONKURSY

NOTY O AUTORACH

FOTOGRAFIE

Marek Truszkowski (III strona okładki), fot. arch