Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

EKRANy

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Film

papierowe dwumiesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://ekrany.org.pl
e-mail: redakcja.ekrany@gmail.com
redakcja:
red. nacz.: Rafał Syska
adres: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 , pok. 3.222, 30-348 Kraków
tel: 12 664 56 17

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy
adres: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 , pok. 3.222, 30-348 Kraków
ISSN: 2083-0874
rok założenia: 2010
periodyczność: Dwumiesięczniki
medium: Papierowe
objętość: 108 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

„EKRANy” to pismo poświęcone różnorodnym zjawiskom współczesnej audiowizualności. Publikowane są w nim artykuły analizujące filmy i przekazy audiowizualne, teksty reinterpretujące historię i teorię kina oraz publikacje prezentujące niszowe zjawiska filmu awangardowego, animowanego i dokumentalnego. Uzupełnia je refleksja na temat wzajemnych związków między filmem a współczesną literaturą, teatrem i sztukami performatywnymi oraz nowoczesnymi gatunkami transmedialnymi.
O rzetelność artykułów dba grono autorów - naukowców i doktorantów z czołowych ośrodków filmoznawczych w kraju, którym przewodzi zespół rekrutujący się z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spisy treści

2011

EKRANy 1-2/2011
EKRANy 3-4/2011

2012

EKRANy 1-2 (5-6) 2012
EKRANy 3 (7) 2012
EKRANy 4 (8) 2012
EKRANy 5 (9) 2012
EKRANy 6 (10) 2012

2013

EKRANy 1 (11) 2013
EKRANy 2 (12) 2013
EKRANy 3-4 (13-14) 2013
EKRANy 5 (15) 2013
EKRANy 6 (16) 2013

2014

EKRANy 1 (17) 2014
EKRANy 2 (18) 2014
EKRANy 3-4 (19-20) 2014
EKRANy 5 (21) 2014
EKRANy 6 (22) 2014

2015

EKRANy 1 (23) 2015
EKRANy 2 (24) 2015
EKRANy 3 (25-26) 2015
EKRANy 5 (27) 2015
EKRANy 6 (28) 2015

2016

EKRANy 1 (29) 2016
EKRANy 2 (30) 2016
EKRANy 3 (31-32) 2016
EKRANy 5 (33) 2016
EKRANy 6 (34) 2016

2017

EKRANy 1 (35) 2017
EKRANy 2 (36) 2017
EKRANy 3-4 (37-38) 2017
EKRANy 5 (39) 2017
EKRANy 6 (40) 2017

2018

EKRANy 1 (41) 2018