Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Krasnogruda

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia Historia Literatura Mniejszości narodowe Polityka i społeczeństwo

sieciowe i papierowe nieregularniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: Krasnogruda
e-mail: kris@pogranicze.sejny.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Czyżewski
adres: ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
tel: (0-87) 5650369
fax: (0-87) 5650369

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja „Pogranicze” w Sejnach
adres: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

ISSN: 1230-76-45
rok założenia: 1993
periodyczność: nieregularniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 240 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Wydawany w Sejnach i redagowany przez Krzysztofa Czyżewskiego periodyk, od wielu lat konsekwentnie i z powodzeniem podważający stereotypy, jakie przylgnęły do terenów określanych mianem prowincji; cenione pismo poświęcone problematyce wielokulturowych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród stałych działów KRASNOGRUDY znajdziemy: Forum (rozmowy i eseje), Zaułek literacki (prezentacje poezji, prozy i dramatu), Bractwa narodowe i religijne (dzieje i kultura małych regionów, grup narodowych i wyznaniowych), Antykwarnię (fragmenty książek odczytanych na nowo), Peryferia (dział opisujący zjawiska kulturowe poza centrami, poza oficjalnym obiegiem, związane z kulturą alternatywną i ludową), Kręgi wtajemniczenia (dział opisujący duchową mądrością różnych religii), Świece na wietrze (portrety tych, którzy odeszli lub zostali niesłusznie zapomniani). W KRASNOGRUDZIE przeczytamy także o ideach i działania środowisk skupionych wokół pism i uczelni, zapoznamy się z prezentacjami różnych organizacji oraz ich wydawnictw, zaś w dziale Drobiazgi proponuje się czytelnikom krótkie szkice i felietony. Pismo wydaje co pewien czas numery tematyczne, np. Praga – miasto wielokulturowe (nr 5), Zrozumieć Bośnię (nr 6/7) czy Bukowina (nr 9).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 60,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 80,00 USD

Spisy treści

1999

Krasnogruda 10 (1999)

2000

Krasnogruda 11 (2000)
Krasnogruda 12 (2000)

2001

Krasnogruda 13 (2001)
Krasnogruda 14 (2001)

2002

Krasnogruda 15 (2002)

2003

Krasnogruda 16 (2003)

2004

Krasnogruda 17 (2004)


Omówienia z „Witryny”


Publikacje książkowe

Tomas Venclova "Niezniszczalny rytm". Eseje o literaturze

seria: Meridan
Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2002.

Jerzy Ficowski Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia.

Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2002.

Drago Jančar Spojrzenie anioła

seria: Meridan
Wydawnictwo Pogranicze , Sejny 2002.

Wojciech Tochman Jakbyś kamień jadła

Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2002.

Shimon Redlich (tłum. Grzegorz Godlewski) Razem i osobno. Polacy, Żydzi i Ukraińcy w Brzeżanach, 1919-1945

Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2002.

Ryszard Bilski Wielki Post w Osiemnastym Batalionie

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 2001.

István Szilágyi (tłum. Anna Górecka) Dudni kamień, dudni

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2001.

Norman Manea (tłum. Halina Mirska-Lasota) O klownach: Dyktator i Artysta

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2001.

red. Antoni Kroh Spisz - wielokulturowe dziedzictwo

seria: Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2001.

Jan Tomasz Gross Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2000.

Bohdan Osadczuk Ukraina, Polska, świat

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2000.

Izet Sarajlić (tłum. Danuta Cirlić-Straszyńska) Kocham Bardzo

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2000.

Norman Manea (tłum. Halina Mirska-Lasota) Październik, godzina ósma

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicza”, Sejny 2000.

Jerzy Ficowski Gałązka z Drzewa Słońca

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

Antonije Žalica (tłum. Magdalena Petryńska) Ślad smoczej łapy

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

red. Kazimierz Feleszko Bukowina po stronie dialogu

seria: Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

Drago Jančar (tłum. Joanna Pomorska) Eseje

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

Eqrem Basha (tłum. Mazllum Saneja) Wiersze

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

Jerzy Ficowski Wszystko to czego nie wiem

seria: „Meridian”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1999.

János Pilinszky (tłum. Jerzy Snopek) Apokryf

seria: „Meridian”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1999.

Jerzy Ficowski Bajędy z augustowskich lasów

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny 1998.

red. Antoni Kroh Spisz, Spiš, Zips, Szepes

seria: Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawnictwo „Pogranicze” i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Sejny 1998.

Leszek Szaruga Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po roku 1989

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze” i Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”, Sejny 1997.

Marcelijus Martinatis (tłum. Alicja Rybałko) Wiersze podobne do Litwy. Eiliraščiai, panašis i Lietuvą

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1996.

Daniel Beauvois (tłum. Krzysztof Rutkowski) Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1996.

Antologia poezji bośniackiej (tłum. Julian Kornhauser) Lament nad Sarajewem.

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze” i Klub „13 Muz” w Szczecinie, Sejny 1996.

Antologia poezji słoweńskiej. Wybór Izet Sarajlić, tłumaczenie Katarina Salamun-Biedrzycka Srebro i mech. Mah in srebro.

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Dževad Karahasan (tłum. Danuta Cirlić-Straszyńska, Joanna Pomorska) Sarajewska sevdalinka

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Gennadij Ajgi (wybór, tłumaczenie i posłowie Wiktor Woroszylski) Tutaj. Eseje i wiersze

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Aleksander Jackowski Na skróty

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”, Sejny 1995.

Ferida Duraković (tłum. Magda Szmyt) Przeprowadzka z pięknego kraju, w którym umierają róże

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Ivan Kordić (tłum. Anna Bloch) Szukaliśmy domu

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Josip Osti (tłum. Julian Kornhauser) Wszystkie flagi są czarne

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Izet Sarajlić (tłum. Danuta Cirlić-Straszyńska, Marian Grześczak) Sarajewski tomik wojenny

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Goran Simić (tłum. Bożena Nowak) Płacz Sarajewa

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Valeria Skrinjar-Tvrz (tłum. Muriel Kordowicz) Sarajewskie grafiki

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Stevan Tontić (tłum. Danuta Cirlić-Straszyńska) Głupie twoje serce zajączku

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Marina Trumić (tłum. Anna Bloch, Magda Szmyt, Svjetlana Babić-Barańska) Mojemu listonoszowi z wyrazami miłości

seria: Biblioteka pisarzy Sarajewa
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.

Grigorij Kanowicz (tłum. Aleksander Bogdański) Koziołek za dwa grosze

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1994.

Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz Boża podszewka

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1994.

Adam Bartosz Nie bój się Cygana

seria: Biblioteka „Krasnogrudy”
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”, Sejny 1994.