Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nowa Okolica Poetów

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Regionalne Krytyka

sieciowe i papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: Nowa Okolica Poetów
e-mail: rene52@op.pl, rumcian@o2.pl, nop@autograf.pl
redakcja:
red. nacz.: Jacek Napiórkowski
adres: ul. Powstańców Śl. 20a, 35-610 Rzeszów
tel: 0-692445023, 0-512174768
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
adres: ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów
e-mail: redakcja@instytutksiazki.rzeszow.pl
ISSN: 1506-3682
rok założenia: 1998
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A5
objętość: 200-250 stron
nakład: 700 egzemplarzy

Opis

Założone w 1998 przez grupę rzeszowskich poetów pismo, którego redaktorem naczelnym był początkowo Stanisław Dłuski, a od 2006 roku jest Jacek Napiórkowski. NOWA OKOLICA POETÓW ma bardzo rozbudowane działy prezentujące współczesną poezję polską i obcą, które pojawiają się pod nazwami nawiązującymi do tytułu pisma np.: Okolica polsko-niemiecka, Okolica polsko-amerykańska, Okolica polsko-włoska. Jako że przedmiotem zainteresowania periodyku jest współczesna literatura w ogóle, znajdziemy w NOWEJ OKOLICY POETÓW także Sylwetki Okolicy (obszerne prezentacje ludzi literatury i ich twórczości), Esej Okolicy, Idee i Okolice, Książki Okolicy (recenzje). Chociaż rzeszowski kwartalnik nie stosuje sztywnych reguł w doborze drukowanych autorów, prezentując na swych łamach różne nurty i orientacje estetyczne, wyraźna jest preferencja redakcji dla estetyk korzystających z szeroko rozumianego zaplecza klasycznego. Do grona pisarzy systematycznie publikujących w NOWEJ OKOLICY POETÓWnależą m.in. Julia Hartwig, Ludmiła Marjańska, Augustyn Baran, Krzysztof Karasek, Józef Kurylak, Jarosław Sujczyński, Robert Mielhorski, Tadeusz Witkowski, Ryszard Kapuściński, Jarosław Mikołajewski, Wojciech Kass, Janusz Zalewski, Jarosław Markiewicz,
Adriana Szymańska, Krystyna Rodowska, Joanna Wajs, Wiesław Kulikowski i MKE
Baczewski. Pismo ukazuje się w formie broszury w formacie A5, zaś każda jego edycja liczy przeciętnie 200-250 stron. magazynu zapowiadają, że będzie on także dostępny w wersji internetowej. Magazyn jest także dostępny w wersji internetowej.

Prenumerata

Prenumerata krajowa

  • półroczna: 20,00 PLN
  • roczna: 40 zł


Spisy treści

2000

Nowa Okolica Poetów 5 (2000)
Nowa Okolica Poetów 6 (2000)

2001

Nowa Okolica Poetów 7 (2001)
Nowa Okolica Poetów 8 (2001)

2002

Nowa Okolica Poetów 9 (2002)
Nowa Okolica Poetów 10 (2002)

2003

Nowa Okolica Poetów 11 (2003)
Nowa Okolica Poetów 12-13 (2003)
Nowa Okolica Poetów 14 (2003)

2004

Nowa Okolica Poetów 15 (2004)

2005

Nowa Okolica Poetów 16 (2005)

2006

Nowa Okolica Poetów 17 (2006)
Nowa Okolica Poetów 18-19 (2006)
Nowa Okolica Poetów 20 (2006)
Nowa Okolica Poetów 21 (2006)

2007

Nowa okolica Poetów 22-23 (2007)
Nowa Okolica Poetów 24 (2007)
Nowa Okolica Poetów 25 (2007)
Nowa Okolica Poetów 26-27 (2007)

2008

Nowa Okolica Poetów 28-29 (2008)
Nowa Okolica Poetów 30 (2008)
Nowa Okolica Poetów 31 (2008)


2009

Nowa Okolica Poetów 32 (2009)


2010

Nowa Okolica Poetów 33-34 (2010)


2011

Nowa Okolica Poetów 35 (2011)

2012

Nowa Okolica Poetów 36 (2012)
Nowa Okolica Poetów 37 (2012)
Nowa Okolica Poetów 38 (2012)
Nowa Okolica Poetów 39 (2012)

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Grzegorz Kociuba Ktoś

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 7
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 2003.

Roman Misiewicz //...//punkt/ów//zacze/p:i.en.i:a//...//

seria: Biblioteka "Nowej Okolicy Poetów"
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 2003.

Stanisław Dłuski Elegie Dębowieckie

seria: Biblioteka "Nowej Okolicy Poetów"
Towarzystwo Literackie im.Stanisława Piętaka, Rzeszów - Tarnobrzeg 2003.

Artur Olechniewicz Nocny do Krakowa

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 6, seria prozy
Towarzystwo Literackie im. St. Piętaka, Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, Rzeszów, Sanok 2000.

Józef Nowakowski Katastrofizm i mity (poetycka twórczość Stanisława Piętaka)

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów”, Rzeszowskie Studia Polonistyczne
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 2000.

Roman Madejowski Niech żyje nam rezerwa

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 4, seria prozy
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 1999.

Robert Mielhorski Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki lat 1989-1997

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 3
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 1999.

Jacek Napiórkowski Bezdomny kolorem

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 1
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 1998.

Marek Pękala Kartki rzeszowskie i błękitne

seria: Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów” tom 2
Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, Rzeszów 1998.