Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Panoptikum

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Film

papierowe półroczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:<info@panoptikum.pl> www: http://www.panoptikum.pl
e-mail: info@panoptikum.pl
redakcja:
red. nacz.: Grażyna Świętochowska
kolegium redakcyjne: Monika Bokiniec, Julia Gierczak, Bartek Filip, Ewa Małgorzata Tatar
adres: ul. Wita Stwosza 58/109, 80-952 Gdańsk
tel: (058) 523 24 50
fax: (058) 523 23 00
facebook: https://www.facebook.com/czasopismonaukowepanoptikum

Kontakt z wydawcą

wydawca: Akademickie Centrum Kultury
Katedra Kulturoznawstwa UG
adres: ul. Wita Stwosza 58/109, 80-952 Gdańsk

ISSN: 1730-7775
rok założenia: 1993
periodyczność: rocznik
medium: papierowe
format: 238X168 mm
objętość: 270 stron
nakład: 400 egzemplarzy

Opis

Czasopismo naukowe poświęcone kulturze audiowizualnej wydawane przez Akademickie Centrum Kultury i Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Pismo podejmuje tematy stosunkowo rzadko goszczące na łamach innych czasopism tej kategorii: queer cinema, kamp, turyzm, dy(s)utopie. Charakter tekstów zamieszczanych w PANOPTIKUM wskazuje na dążenie tytułu do interdyscyplinarności. Współpracownikami czasopisma są zarówno uznani autorzy (filmoznawcy: Mirosław Przylipiak, Jerzy Szyłak i Krzysztof Kornacki), jak i osoby początkujące.

Prenumerata

Spisy treści

2003

Panoptikum 1 (8) 2003

2004

Panoptikum 2 (9) 2004
Panoptikum 3 (10) 2004

2005

Panoptikum 4 (11) 2005

2006

Panoptikum 5 (12) 2006

2007

Panoptikum 6 (13) 2007

2008

Panoptikum 7 (14) 2008

2009

Panoptikum 8 (15) 2009

2010

Panoptikum 9 (16) 2010

2011

Panoptikum 10 (17) 2011

2012

Panoptikum 11 (18) 2012

Omówienia z „Witryny”

Wybrane artykuły

Paweł Sitkiewicz, Wychowywać czy pouczać? Perswazja i propaganda w polskim filmie animowanym dla dzieci