Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akcent

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.akcentpismo.pl/
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
redakcja:
red. nacz.: Bogusław Wróblewski
adres: ul. Grodzka 3, III piętro, 20-112 Lublin
tel: (0-81) 5327469
fax: (0-81) 5327469

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Książki ul. Szczepańska 1, II piętro, 31-011 Kraków, tel.: (+48 12) 433 70 40 oraz Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
adres: ul. Grodzka 3, III piętro, 20-112 Lublin

ISSN: 0208-6220
rok założenia: 1980
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: 140x275 mm
objętość: 240 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Żywo redagowany kwartalnik, jeden z najciekawszych magazynów w Polsce poświęconych literaturze, sztuce i naukom humanistycznym. Główny dział AKCENTU obejmuje prezentacje współczesnej poezji, prozy i eseistyki oraz sporą liczbę przekładów. Chociaż kwartalnik związany jest ze środowiskiem lubelskim, krąg publikujących w nim autorów nie jest ograniczony ani geograficznie, ani wiekowo. Obok tekstów Wiesława Myśliwskiego, Pawła Huelle czy Michała Głowińskiego znajdziemy wypowiedzi pisarzy najmłodszej generacji, w tym liczne utwory debiutantów (na łamach AKCENTU debiutowali m.in. P. Szewc, M. Świetlicki, A. Niewiadomski). AKCENT prowadzi także działy: Teatr, Przekroje (opracowania krytyczne i wnikliwe recenzje książek prozatorskich, poetyckich, literaturoznawczych), Plastyka (często są to minimonografie współczesnych artystów), Historia, Muzyka, Socjologia, Filozofia, Podróże, Media, Rozmowy i Archiwum.
Od początku lat 80. AKCENT publikuje tomy monograficzne, najciekawsze to np. Na pograniczu narodów i kultur (nr 3/1987, nr 1-2/1990, nr 2-3/1992), Czytanie Ukrainy (nr 3/2000), Polscy Kanadyjczycy (nr 3/2002). Jest to specjalność pisma; za drugą uchodziła tzw. poezja śpiewana (omówienia i przekłady twórczości J. Brela, G. Brassensa, B. Okudżawy, W. Wysockiego).
Założycielem pisma i redaktorem naczelnym jest Bogusław Wróblewski, do grona stałych współpracowników należą m.in. István Kovács, Jacek Łukasiewicz, Wojciech Młynarski, Wacław Oszajca, Mykoła Riabczuk, Bohdan Zadura.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 1 rok (4 numery): 38,00 PLN

Spisy treści

2000

Akcent 1-2 (79-80) 2000
Akcent 3 (81) 2000
Akcent 4 (82) 2000

2001

Akcent 1-2 (83-84) 2001
Akcent 3 (85) 2001
Akcent 4 (86) 2001

2002

Akcent 1-2 (87-88) 2002
Akcent 3 (89) 2002
Akcent 4 (90) 2002

2003

Akcent 1-2 (91-92) 2003
Akcent 3 (93) 2003
Akcent 4 (94) 2003

2004

Akcent 1-2 (85-86) 2004
Akcent 3-4 (97-98) 2004

2005

Akcent 1 (99) 2005
Akcent 2 (100) 2005
Akcent 3 (101) 2005
Akcent 4 (102) 2005

2006

Akcent 1 (103) 2006
Akcent 2 (104) 2006
Akcent 3 (105) 2006
Akcent 4 (106) 2006

2007

Akcent 1 (107) 2007
Akcent 2 (108) 2007
Akcent 3 (109) 2007
Akcent 4 (110) 2007

2008

Akcent 1 (111) 2008
Akcent 2 (112) 2008
Akcent 3 (113) 2008
Akcent 4 (114) 2008

2009

Akcent 1 (115) 2009
Akcent 2 (116) 2009
Akcent 3 (117) 2009
Akcent 4 (118) 2009

2010

Akcent 1 (119) 2010
Akcent 2 (120) 2010
Akcent 3 (121) 2010
Akcent 4 (122) 2010

2011

Akcent 1 (123) 2011
Akcent 2 (124) 2011
Akcent 3 (125) 2011
Akcent 4 (126) 2011

2012

Akcent 1 (127) 2012
Akcent 2 (128) 2012
Akcent 3 (129) 2012
Akcent 4 (130) 2012

2013

Akcent 1 (131) 2013
Akcent 2 (132) 2013
Akcent 3 (133) 2013
Akcent 4 (134) 2013

2014

Akcent 1 (135) 2014
Akcent 2 (136) 2014
Akcent 3 (137) 2014
Akcent 4 (138) 2014

2015

Akcent 1 (139) 2015
Akcent 2 (140) 2015
Akcent 3 (141) 2015
Akcent 4 (142) 2015

2016

Akcent 1 (143) 2016
Akcent 2 (144) 2016
Akcent 3 (145) 2016
Akcent 4 (146) 2016

2017

Akcent 1 (147) 2017
Akcent 2 (148) 2017
Akcent 3 (149) 2017
Akcent 4 (150) 2017

2018

Akcent 1 (151) 2018
Akcent 2 (152) 2018
Akcent 3 (153) 2018
Akcent 4 (154) 2018

Omówienia czytelników

Elżbieta Kusek, PRZESTRZEŃ W „AKCENCIE”, „AKCENT” W PRZESTRZENI

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki wegierskiej w opracowaniu Bogusława Wróblewskiego

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2013.

Leszek Mądzik obrazy bez tytułu

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Biblioteka Narodowa, Lublin 2012.

Urszula Jaros wiersze

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Biblioteka Narodowa, Lublin 2008.

Anna Maria Goławska postępująca personifikacja

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Biblioteka Narodowa, Lublin 2007.

Roman Chojnacki tak

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lublin-Toronto 2003.

Krzysztof Paczuski Obłokom. Podzwonne

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Bez Erraty, Lublin 2002.

Eda Ostrowska Krew proroków (na twoich rękach)

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i Norbertinum Sp. z o.o., Lublin 1994.