Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ethos

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia Wiara, kościół

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.ethos.lublin.pl/
e-mail: ethos@kul.lublin.pl
redakcja:
red. nacz.: ks. prof. Alfred M. Wierzbicki
adres: Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel: (0-81) 4453218
fax: (0-81) 4453217

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Jana Pawła II KUL
adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

ISSN: 0860-8024
rok założenia: 1988
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 300 stron
nakład: 1200 egzemplarzy

Opis


Kwartalnik „Ethos” stanowi jeden z nurtów działalności wydawniczej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukazuje się od roku 1988. Zważywszy na fakt, iż kwartalnik od początku współwydaje Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, paleta naszych autorów – polskich i zagranicznych - jest bardzo obszerna. Dwukrotnie też „Ethos” ukazał się w specjalnych edycjach obcojęzycznych: Zum Ethos der Freiheit oraz John Paul II's Vision of Europe.

Po ponad 20 latach możemy poszczycić się bez mała 100 numerami kwartalnika, przy czym mają one od samego początku charakter monotematyczny. W kolejnych monograficznych tomach „Ethos” zaprasza do dyskusji wszystkich zainteresowanych namysłem nad szeroko pojętą kulturą humanistyczną i rzetelnie poszukujących prawdy – zwłaszcza prawdy o człowieku. Pierwszy zeszyt, inspirowany troską Papieża o chrześcijaństwo środkowej i wschodniej Europy, traktował o mniejszościach narodowych. W roku Wielkiego Jubileuszu redakcja podjęła temat: Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia. Tematem numerów 82-83 oraz 84 jest cielesność jako wyraz osoby, ujęta w kontekstach: od filozoficzno-teologicznego, poprzez literacki czy malarski, po miłość oblubieńczą. Następny numer (85-86) stawia pytanie, czy to już „Koniec misji uniwersytetu?”. Tematyka paru ostatnich to m.in. kino i transcendencja (89), wina i kara (90-91), radość (93-94). Numer 95 poświęcony został następcy Karola Wojtyły na Katedrze Etyki KUL, założycielowi Instytutu i kwartalnika – ks. Tadeuszowi Styczniowi SDS (1931-2010). Każdy tom zawiera także działy recenzji, sprawozdań i szczegółową bibliografię wypowiedzi Jana Pawła II (od nru 89 także Benedykta XVI), związanych z tematem danego numeru.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna: 60,00 PLN

Spisy treści

1995

Ethos 4 (1995)

2003

Ethos 1-2 (61-62) 2003
Ethos 3-4 (63-64) 2003

2004

Ethos 1-2 (65-66) 2004
Ethos 3-4 (67-68) 2004

2005

Ethos 1-2 (69-70) 2005
Ethos 3-4 (71-72) 2005

2006

Ethos 1-2 (73-74) 2006
Ethos 3 (75) 2006
Ethos 4 (76) 2006

2007

Ethos 1-2 (77-78) 2007
Ethos 3-4 (79-80) 2007

2008

Ethos 1 (81) 2008
Ethos 2-3 (82-83) 2008
Ethos 4 (84) 2008

2009

Ethos 1-2 (85-86) 2009
Ethos 3-4 (87-88) 2009

2010

Ethos 1 (89) 2010
Ethos 2-3 (90-91) 2010
Ethos 4 (92) 2010

2011

Ethos 1-2 (93-94) 2011
Ethos 3 (95) 2011
Ethos 4 (96) 2011

2012

Ethos 1-2 (97-98) 2012
Ethos 3 (99) 2012
Ethos 4 (100) 2012

2013

Ethos 1 (101) 2013
Ethos 2 (102) 2013
Ethos 3 (103) 2013
Ethos 4 (104) 2013

Wybrane artykuły

Kazimierz Krzysztofek, MIĘDZY KULTURĄ A ANTROPOTECHNOLOGIĄ
Cezary Ritter, KAROL WOJTYŁA – FILOZOF LUDZKIEGO ETHOSU

Omówienia z „Witryny”

Marcin M. Bogusławski, ETOS TEATRU