Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Mniejszości narodowe

papierowe roczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: villa.sokrates@free.art.pl
redakcja:
red. nacz.: Sokrat Janowicz
adres: Sokólska 9, 16-120 Krynki
tel: (0-85) 7228144
fax: (0-85) 7228144

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Villa Sokrates
adres: Sokólska 9, 16-120 Krynki

ISSN: 1640-3320
rok założenia: 1999
periodyczność: roczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 170 s. stron
nakład: 350 egzemplarzy

Opis

ANNUS ALBARUTHENICUS (HOD BELARUSKI) to pismo redagowane przez Sokrata Janowicza, a wydawane od 2001 r. w Krynkach przez Stowarzyszenie Villa Sokrates. Celem twórców rocznika jest prezentacja kultury białoruskiej, zwłaszcza kultury polskich Białorusinów, i promocja tej kultury wśród odbiorców z zachodniej Europy. ANNUS ALBARUTHENICUS zamieszcza teksty w językach zachodnioeuropejskich: angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, włoskim. Szkice, zarówno autorów z zachodniej Europy, jak i autorów białoruskich czy polskich tłumaczone na języki zachodnioeuropejskie, dotyczą przede wszystkim problematyki literackiej, ale ich autorzy nie stronią od tematów historycznych czy socjologicznych. Drugą, obok artykułów analitycznych, ważną częścią rocznika są tłumaczenia na angielski twórczości pisarzy i poetów białoruskich. Trzecim działem tworzącym zrąb pisma są tłumaczenia na język białoruski wybranych utworów z twórczości znanych autorów literatur zachodnich. Pismo zamieszcza też krótkie recenzje (w języku angielskim) z najciekawszych pozycji wydanych w danym roku, a związanych z tematyka białoruską.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 1 (2000)

2001

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 2 (2001)

2002

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 3 (2002)

2003

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 4 (2003)

2004

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 5 (2004)

2005

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 6 (2005)

2006

Annus Albaruthenicus, Hod Biełaruski 7 (2006)

Omówienia z „Witryny”