Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Fraza

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://fraza.univ.rzeszow.pl
e-mail: fraza@univ.rzeszow.pl
redakcja:
red. nacz.: Magdalena Rabizo-Birek
adres: skr. poczt. 90, 35-959 Rzeszów
tel: 017 - 872 12 38
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA
adres: ul. Rejtana 16 c, pok. 107, 35-310 Rzeszów

ISSN: 1230-4832
rok założenia: 1991
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 330 stron
nakład: 750 egzemplarzy

Opis

Kwartalnik wydawany w Rzeszowie od roku 1991 przez tamtejsze środowisko polonistyczne, a od jakiegoś czasu redagowany przez Magdalenę Rabizo-Birek. Rzeszowski periodyk nosi podtytuł Pismo literacko-artystyczne i – jakkolwiek jakość papier, na którym jest drukowany nie sprzyja reprodukowaniu zdjęć – ważne miejsce zajmują w nim sztuki wizualne, co objawia się obszernymi prezentacjami sylwetek artystów (m.in.: Tadeusza Kantora, Jana Lebensteina, Józefa Szajny, Andrzeja Dudka-Dürera), a także publikacjami esejów na temat sztuki współczesnej i dawnej (przykładowo: blok tekstów o sztuce cerkiewnej). W części literackiej stałym działem pisma są Portrety, czyli prezentacje utworów poetyckich i prozatorskich wybitnych autorów polskich (m.in. Zygmunt Haupt) i obcych (Federico G. Lorka, Włodzimierz Wysocki, Bułat Okudżawa). We FRAZIE znajdziemy także teksty pisane przez autorów z roczników 60. oraz sporo debiutów, jak również opracowania krytyczne, recenzje, wywiady i komentarze odautorskie. W naturalny sposób, z racji położenia geograficznego miasta, w którym mieści się redakcja, FRAZA podejmuje również tematy dotyczące pogranicza polsko-ukraińskiego i przejawów współistnienia na tym terenie wielu kultur.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 36,00 PLN

Spisy treści

2000

Fraza 1-2 (27-28) 2000
Fraza 3 (29) 2000
Fraza 4 (30) 2000

2001

Fraza 1-2 (31-32) 2001
Fraza 3 (33) 2001
Fraza 4 (34) 2001

2002

Fraza 1-2 (35-36) 2002
Fraza 3 (37) 2002
Fraza 4 (38) 2002

2003

Fraza 1-2 (39-40) 2003
Fraza 3 (41) 2003

2004

Fraza 1 (42-43) 2004
Fraza 2 (44) 2004
Fraza 3-4 (45-46) 2004

2005

Fraza 1-2 (47-48) 2005
Fraza 3 (49) 2005
Fraza 4 (50) 2005

2006

Fraza 1-2 (51-52) 2006
Fraza 3 (53) 2006
Fraza 4 (54) 2006 – 1 (55) 2007

2007

Fraza 2 (56) 2007
Fraza 3 (57) 2007
Fraza 4 (58) 2007

2008

Fraza 1-2 (59-60) 2008
Fraza 3-4 (61-62) 2008

2009

Fraza 1-2 (63-64) 2009
Fraza 3-4 (65-66) 2009

2010

Fraza 1 (67) 2010
Fraza 2 (68) 2010
Fraza 3-4 (69-70) 2010

2011

Fraza 1 (71) 2011
Fraza 2 (72) 2011
Fraza 3-4 (73-74) 2011

2012

Fraza 1-2 (75-76) 2012
Fraza 3 (77) 2012
Fraza 4 (78) 2012

2013

Fraza 1-2 (79-80) 2013
Fraza 3 (81) 2013
Fraza 4 (82) 2013

2014

Fraza 1-2 (83-84) 2014
Fraza 3 (85) 2014
Fraza 4 (86) 2014

2015

Fraza 1-2 (87-88) 2015
Fraza 3 (89) 2015
Fraza 4 (90) 2015

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Więcej o publikacjach książkowych na stronie www FRAZY

Krystyna Myszkiewicz Na pstryk i na zew

seria: Biblioteka „Frazy” – seria poetycka
Biblioteka Galerii Literackiej Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu, Olkusz 2008.

Robert Rutkowsk Łowienie spod lodu

seria: Biblioteka „Frazy” – seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2008.

Adam Czerniawski Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji

seria: Biblioteka „Frazy” – seria eseistyczna
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2007

Franz Hohler Małe prozy

seria: Biblioteka „Frazy”
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2007.

Ryszard Mścisz Roześnienie

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2007.

Kazimierz Ożóg Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia
wyd. III poprawione i uzupełnione

seria: Biblioteka „Frazy” - seria naukowa
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2007.

Zenon Ożóg Modlitwa w poezji współczesnej

seria: Biblioteka „Frazy” - seria naukowa
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2007.

Stanisław Perykasza, Zbigniew Ważydrąg Z ziemi mojej... Dyptyk poetycki

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2007.

Janusz Koryl Spacer po linie

Wyd. Stow. Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2006.

Jerzy Korey-Krzeczowski Powracam tutaj z własnej woli.
Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętokrzyskiej
posłowie: Edward Zyman

seria: Biblioteka „Frazy” - seria eseistyczna
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2006.

Maciej Sawa rok $ roki

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Biblioteka Galerii Literackiej MBWA Olkusz, Biblioteka FRAZY, Olkusz 2006.

Krzysztof Kasprzyk Miejsce

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2006.

O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach
rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski
wstęp Magdalena Rabizo-Birek

seria: Biblioteka „Frazy” - seria eseistyczna
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Toronto-Rzeszów 2006.

Bogdan Stangrodzki Dłonią ongiś podaną
posłowie: Agata Paliwoda

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2005.

Maja Elżbieta Cybulska Dobra Anglia i inne szkice

seria: Biblioteka „Frazy” - seria eseistyczna
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2005.

Barbara Halicka Dokąd

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2005.

Mirosława Buchholtz Psia dola Pana Mola

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka – wiersze dla dzieci
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2005.

Marek Kusiba Inne powody (wiersze przebrane i nowe 1974-2004)

seria: Biblioteka „Frazy”
wyd. Instytut Badań i Dokumentacji (E)Migracji Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie i Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Warszawa-Rzeszów 2005.

Kazimierz Ożóg: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku
wyd. II, poprawione i uzupełnione

seria: Biblioteka „Frazy” - seria naukowa
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Jan Wolski Dotykanie wiersza

seria: Biblioteka „Frazy” - seria krytyki
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Janusz A. Ihnatowicz Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003)

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Ryszard Mścisz Na strunach lat

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza", Rzeszów 2004.

Adam Lizakowski Zapiski znad Zatoki San Francisco

seria: Biblioteka „Frazy” - seria eseistyczna
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Robert Czop Spotkania

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Aleksander Rybczyński Jaskółka

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Ideologia i propaganda w starożytności
Materiały pod red. Lesława Morawieckiego i Piotra Berdowskiego

seria: Biblioteka „Frazy” – seria naukowa
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2004.

Katarzyna Długosz Ona
posłowie: A. Jamrozek-Sowa

seria: Biblioteka „Frazy" - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2003.

Iwona Misiak Zmysł czytania

seria: Biblioteka „Frazy" - seria eseistyczna
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2003.

Bogdan Stangrodzki Dotyk chlorofilu
posłowie: A. Jakubowska-Ożóg

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie FRAZA, Rzeszów 2003.

Zdzisław Wawrzyniak W każdym życiu słychać radość

seria: Biblioteka "Frazy" - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Flurin Spescha (tłum. Jan Wolski) Tęczowe ceremonie

seria: Biblioteczka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Janusz A. Ihnatowicz Czas, co pochłania
posłowie: Z.Ożóg

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Jan Wolski Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjengo poety

seria: Biblioteka „Frazy” - seria naukowa
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Piotr Żbikowski Po własnych śladach

seria: Biblioteka "Frazy" - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Ryszard Mścisz Wibracje

seria: Biblioteka "Frazy" - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2002.

Zenon Ożóg Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej

seria: Biblioteczka „Frazy” - seria naukowa
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2001.

Paweł Przywara Euroman. Pierwsza powieść eurorealistyczna

seria: Biblioteka „Frazy” - seria prozatorska
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2001.

Wojciech Turaj Kolce bez róży

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2001.

Zdzisław Wawrzyniak Podróż do środka pamięci

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2001.

Kazimierz Ożóg Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia.

seria: Biblioteka „Frazy” - seria naukowa
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2001.

Zdzisław Wawrzyniak Słodycz goryczy. Wiersze, przekłady, minieseje

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2000.

Ryszard Częstochowski Z sufitu nocy
posłowie K. Maliszewski i J. Wolski

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2000.

Jerzy Wratny Powoli zamyka się koło...
wstęp K. Dybciak

seria: Biblioteka „Frazy” - seria poetycka
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 2000.

Bułat Okudżawa (tłum. Wacław Kaleta) Przejezdny muzyk

seria: Seria poetycka kwartalnika „Fraza”
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Rzeszów 1999.