Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Białoruskie Zeszyty Historyczne

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Historia Mniejszości narodowe

papierowe półroczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/bzh/index.htm
e-mail:
redakcja:
red. nacz.: Eugeniusz Mironowicz
adres: ul. Zamenhofa 27, 15-959 Białystok
tel: (0-85) 7435022
fax: (0-85) 7435022

Kontakt z wydawcą

wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne
adres: Suraska 1, 15-001 Białystok

ISSN: 1232-7468
rok założenia: 1994
periodyczność: półroczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 220 stron
nakład: 600 egzemplarzy

Opis

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE (Biełaruski histaryczny zbornik) to półrocznik wydawany w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Redaktorem naczelnym jest Eugeniusz Mironowicz. Publikuje teksty naukowe traktujące o szeroko rozumianej historii Białorusi: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury, demografii, geografii historycznej Białorusi oraz dziejów Białorusinów, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-białoruskiego. Zajmuje się zarówno historią dawną, średniowieczną (np.Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie), jak i historią XX wieku (np. ) oraz historią najnowszą, w artykułach bliskich badaniom socjologicznym (np. Niezależne ruchy młodzieży białoruskiej w połowie lat 80.). Publikacje prezentowane są w językach polskim i białoruskim. Na łamach BIAŁORUSKICH ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH swoje teksty zamieszczają zarówno historycy polscy, jak i białoruscy. Stałe działy pisma to: Artykuły, Komunikaty, Materiały biograficzne, Materiały źródłowe, Recenzje, polemiki.

Prenumerata

Spisy treści

1999

Białoruskie Zeszyty Historyczne 12 (1999)

2000

Białoruskie Zeszyty Historyczne 13 (2000)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 14 (2000)

2001

Białoruskie Zeszyty Historyczne 15 (2001)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 16 (2001)

2002

Białoruskie Zeszyty Historyczne 17 (2002)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 18 (2002)

2003

Białoruskie Zeszyty Historyczne 19 (2003)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 20 (2003)

2004

Białoruskie Zeszyty Historyczne 21 (2004)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 22 (2004)

2005

Białoruskie Zeszyty Historyczne 23 (2005)
Białoruskie Zeszyty Historyczne 24 (2005)

2006

Białoruskie Zeszyty Historyczne 25 (2006)

Omówienia z „Witryny”