Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Magazyn Literacki KSIĄŻKI

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Rynek książki

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2003 2005 2006 2008 2009 2010


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.rynek-ksiazki.pl/magazyn_literacki_ksiazki/
e-mail: ewa@rynek-ksiazki.pl
redakcja
redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki
zastępca redaktora naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg
sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń
Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Lech Mergler, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk
Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Piotr Huniewicz, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Tomasz Miłkowski, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Anna Pietruczak, Bożena Rytel,Ryszard Sławiński,Grzegorz Sowula,Jerzy Wolak, Tomasz Zapert
adres: ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116, 00-048 Warszawa
tel: (0-22) 8283631
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
adres: ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116, 00-048 Warszawa

ISSN: 1234-0200
rok założenia: 1992
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 80 stron
nakład: 4000 egzemplarzy

Opis

Miesięcznik poświęcony literaturze i rynkowi księgarskiemu, który z numeru na numer w coraz większym stopniu zajmuje się drugą z wymienionych domen. Periodyk wcześniej zajęty głównie prezentowaniem najciekawszych zjawisk literackich najnowszej doby, promowaniem grupy autorów związanych z pismem (Agnieszka Herman, Anna Piwkowska, Marek Ławrynowicz, Witold Horwath) oraz gromadzeniem informacji o faktach i wydarzeniach z życia literackiego gruntownie zmienił orientację, zwracając się ku sprawom praktycznym – prawu autorskiemu, szukaniu wydawców i zdobywaniu dotacji, technicznym aspektom edytorstwa itp. W efekcie MAGAZYN LITERACKI dołączył do grupy pism branżowych zajmujących się rynkiem wydawniczym, dystrybucją i sprzedażą książek; stał się periodykiem w znacznej części wypełnionym reklamami i ofertami handlowymi. Ślady pierwotnych zainteresowań pisma to: prezentacje poetyckie i prozatorskie, wywiady z pisarzami oraz obszerny dział recenzencki (zestaw króciutkich not omawiających nowości wydawnicze, głównie z zakresu literatury pięknej).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

12 numerów: 160,00 PLN


Prenumeraty zagraniczne:

12 numerów: 320,00 PLN

Spisy treści

2000

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 1/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 5/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6-7/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 9/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 10/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 11/2000
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 12/2000

2001

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 1/2001
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2/2001
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 3/2001
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4/2001

2003

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6 (81) 2003

2005

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2 (101) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 3 (102) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4 (103) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 9 (108) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 10 (109) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 11 (110) 2005
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 12 (111) 2005

2006

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 1 (112) 2006
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2 (113) 2006
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 3 (114) 2006
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4 (115) 2006
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 5 (116) 2006
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6 (117) 2006

2008

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 12 (147) 2008

2009

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 1 (148) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2 (149) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 3 (150) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4 (151) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 5 (152) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6 (153) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7 (154) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 8 (155) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 9 (156) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 10 (157) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 11 (158) 2009
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 12 (159) 2009

2010

Magazyn Literacki KSIĄŻKI 1 (160) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 2 (161) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 3 (162) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 4 (163) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 5 (164) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 6 (165) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 7 (166) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 8 (167) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 9 (168) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 10 (169) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 11 (170) 2010
Magazyn Literacki KSIĄŻKI 12 (171) 2010