Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Literatura na Świecie

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.literaturanaswiecie.art.pl/
e-mail: litnasw@literaturanaswiecie.pll
redakcja:
red. nacz.: Piotr Sommer
adres: ul. Kozia 3/5 m 6, 00-070 Warszawa
tel: (0-22) 8274791, 8286496
fax: (0-22) 8286996

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Książki
adres: ul. Szczepańska 1, II piętro
31-011 Kraków
tel.: (+48 12) 433 70 40
fax.: (+48 12) 429 38 29

ISSN: 0324-8305
rok założenia: 1971
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 300-400 stron
nakład: 2100 egzemplarzy

Opis

Miesięcznik poświęcony literaturze obcej, zamieszczający przekłady (wyłącznie z języka oryginału) autorstwa najwybitniejszych polskich tłumaczy. Zasadniczo prezentacje mają charakter ściśle literacki (poezja, proza beletrystyczna, dramat) lub związany z literaturą piękną (esej, krytyka, pisma teoretycznoliterackie), stopniowo jednak zaznacza się obecność innych działów humanistyki, np. filozofii. Poszczególne zeszyty LITERATURY NA ŚWIECIE pojawiają się najczęściej jako numery monograficzne, zawierają prezentacje literatur poszczególnych krajów lub kręgów kulturowych, poświęcone są ważnemu zjawisku literackiemu lub tendencji, pokazują twórczość wybitnego autora. Miesięcznik pełni też funkcje czasopisma specjalistycznego poświęconego praktyce i teorii przekładu. W związku z tym zamieszcza szereg recenzji i rozprawek translatologicznych, w tym oceny bieżącej twórczości przekładowej. Redakcja sprawuje pieczę nad prestiżowym konkursem na najlepszy przekład (dla zawodowców i debiutantów).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. półroczna: 45,00 PLN

2. roczna: 90,00 PLN

3. cena jednego numeru: 15,00 PLN


Prenumeraty zagraniczne:

1. roczna: 70,00 EUR

lub

2. roczna: 90,00 USD

Spisy treści

2000

Literatura na Świecie 1-2/2000
Literatura na Świecie 3/2000
Literatura na Świecie 4-5/2000
Literatura na Świecie 6/2000
Literatura na Świecie 7-8/2000
Literatura na Świecie 9/2000
Literatura na Świecie 10-11/2000
Literatura na Świecie 12/2000

2001

Literatura na Świecie 1/2001
Literatura na Świecie 2-3/2001
Literatura na Świecie 4/2001
Literatura na Świecie 5-6/2001
Literatura na Świecie 7/2001
Literatura na Świecie 8-9/2001
Literatura na Świecie 10-11/2001
Literatura na Świecie 12/2001

2002

Literatura na Świecie 1-2-3/2002
Literatura na Świecie 4-5-6/2002
Literatura na Świecie 7-8-9/2002
Literatura na Świecie 10-11-12/2002

2003

Literatura na Świecie 1-2/2003
Literatura na Świecie 3-4/2003
Literatura na Świecie 5-6/2003
Literatura na Świecie 7-8/2003
Literatura na Świecie 9-10/2003
Literatura na Świecie 11-12/2003

2004

Literatura na Świecie 1-2/2004
Literatura na Świecie 3-4/2004
Literatura na Świecie 5-6/2004
Literatura na Świecie 7-8/2004
Literatura na Świecie 9-10/2004
Literatura na Świecie 11-12/2004

2005

Literatura na Świecie 1-2/2005
Literatura na Świecie 3-4/2005
Literatura na Świecie 5-6/2005
Literatura na Świecie 7-8/2005
Literatura na Świecie 9-10/2005
Literatura na Świecie 11-12/2005

2006

Literatura na Świecie 1-2/2006
Literatura na Świecie 3-4/2006
Literatura na Świecie 5-6/2006
Literatura na Świecie 7-8/2006
Literatura na Świecie 9-10/2006
Literatura na Świecie 11-12/2006

2007

Literatura na Świecie 1-2/2007
Literatura na Świecie 3-4/2007
Literatura na Świecie 5-6/2007
Literatura na Świecie 7-8/2007
Literatura na Świecie 9-10/2007
Literatura na Świecie 11-12/2007

2008

Literatura na Świecie 1-2/2008
Literatura na Świecie 3-4/2008
Literatura na Świecie 5-6/2008
Literatura na Świecie 7-8/2008
Literatura na Świecie 9-10/2008
Literatura na Świecie 11-12/2008

2009

Literatura na Świecie 1-2/2009
Literatura na Świecie 3-4/2009
Literatura na Świecie 5-6/2009
Literatura na Świecie 7-8/2009
Literatura na Świecie 9-10/2009
Literatura na Świecie 11-12/2009

2010

Literatura na Świecie 1-2/2010
Literatura na Świecie 3-4/2010
Literatura na Świecie 5-6/2010
Literatura na Świecie 7-8/2010
Literatura na Świecie 9-10/2010
Literatura na Świecie 11-12/2010

2011

Literatura na Świecie1-2/2011
Literatura na Świecie 3-4/2011
Literatura na Świecie 5-6/2011
Literatura na Świecie 7-8/2011
Literatura na Świecie 9-10/2011
Literatura na Świecie 11-12/2011

2012

Literatura na Świecie 1-2/2012
Literatura na Świecie 3-4/2012
Literatura na Świecie 5-6/2012
Literatura na Świecie 7-8/2012
Literatura na Świecie 9-10/2012
Literatura na Świecie 11-12/2012

2013

Literatura na Świecie 1-2/2013
Literatura na Świecie 3-4/2013
Literatura na Świecie 5-6/2013
Literatura na Świecie 7-8/2013
Literatura na Świecie 9-10/2013
Literatura na Świecie 11-12/2013

2014

Literatura na Świecie 1-2/2014
Literatura na Świecie 3-4/2014
Literatura na Świecie 5-6/2014
Literatura na Świecie 7-8/2014
Literatura na Świecie 9-10/2014
Literatura na Świecie 11-12/2014

2015

Literatura na Świecie 1-2/2015
Literatura na Świecie 3-4/2015
Literatura na Świecie 5-6/2015
Literatura na Świecie 7-8/2015
Literatura na Świecie 9-10/2015
Literatura na Świecie 11-12/2015

2016

Literatura na Świecie 1-2/2016
Literatura na Świecie 3-4/2016
Literatura na Świecie 5-6/2016
Literatura na Świecie 7-8/2016
Literatura na Świecie 9-10/2016
Literatura na Świecie 11-12/2016

2017

Literatura na Świecie 1-2/2017
Literatura na Świecie 3-4/2017
Literatura na Świecie 5-6/2017
Literatura na Świecie 7-8/2017
Literatura na Świecie 9-10/2017
Literatura na Świecie 11-12/2017

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”