Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Przegląd Powszechny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Wiara, kościół Polityka i społeczeństwo Filozofia i antropologia

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.przegladpowszechny.pl
www: http://www.rhetos.pl
e-mail: pp@jezuici.pl, wydawnictwo@rhetos.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Ołdakowski
adres: ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
tel: (0-22) 8490239
fax: (0-22) 8480978

Kontakt z wydawcą

wydawca: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo RHETOS
adres: ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

ISSN: 0209-1127
rok założenia: 1884
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 128 s. stron
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Wydawane przez jezuitów czasopismo o szerokim i ambitnym zakroju problemowym: od artykułów na tematy religijne i esejów traktujących o życiu duchowym współczesnego człowieka, poprzez analizy dotyczące polityki zagranicznej i spraw z pierwszych stron gazet, do szkiców i rozprawek, w których rozważane są problemy literatury i sztuki najnowszej doby. PRZEGLĄD POWSZECHNY gromadzi teksty pisane tak przez duchownych, jak i osoby świeckie. Miesięcznik dużo miejsca poświęca sprawom kultury artystycznej; prowadzi stałe działy recenzenckie: Książki, Sztuka, Film, Teatr, gdzie omawiane są odpowiednio – premiery literackie, najbardziej spektakularne wystawy, na ogół jedna, wybrana premiera kinowa oraz spektakle przygotowane przez sceny warszawskie. Ozdobą pisma są, pojawiające się każdym numerze, prezentacje poetyckie; są to zazwyczaj zestawy wierszy poetów o uznanej pozycji.

Prenumerata

Warunki prenumeraty „Przeglądu Powszechnego”

Cena 1 egzemplarza poza prenumeratą: 12,00 zł.
W ciągu roku ukazuje się 11 zeszytów czasopisma (numer 7 i 8 w jednym zeszycie).

Prenumeratę można zacząć od dowolnego numeru bieżącego lub przyszłego
(numery archiwalne do kupienia na www.rhetos.pl).

Aby zamówić prenumeratę należy złożyć zamówienie na stronie www.rhetos.pl
lub dokonać wpłaty na blankiecie przekazu bankowego, podając imię, nazwisko,
dokładny adres oraz numer rozpoczęcia prenumeraty, na konto:

BPH SA 18 1060 0076 0000 4041 8012 1869

Wydawnictwo RHETOS
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa


1. PRENUMERATA KRAJOWA ZWYKŁA

Pełny rok: 110 zł
Cena jednego numeru w prenumeracie krajowej zwykłej wynosi: 10.00 zł
Minimalna liczba numerów, którą należy zamówić to: 5


2. PRENUMERATA KRAJOWA ULGOWA (20% taniej!)

Pełny rok: 96 zł
Przeznaczona dla uczniów, studentów oraz bibliotek szkolnych (nie dotyczy bibliotek akademickich).
Poza złożeniem zamówienia należy przesłać kopię aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej
na adres wydawnictwo@rhetos.pl,lub faks: 022 849 02 71.

Cena jednego numeru w prenumeracie krajowej ulgowej wynosi: 8.00 zł
Minimalna liczba numerów, którą należy zamówić to: 5

3. PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Prenumerata roczna: 55 € lub równowartość w innej walucie. Cena jednego egzemplarza wynosi 5 €.
Koszty wysyłki pocztą zwykłą pokrywa Wydawnictwo RHETOS. Dopłata roczna za wysyłkę pocztą priorytetową wynosi:
Europa, Rosja, Izrael –8 €, Ameryka Pn., Afryka – 17 €, Ameryka Pd., Środkowa – 25 €, Australia i Oceania – 45 €.

Spisy treści

2000

Przegląd Powszechny 1/2000
Przegląd Powszechny 2/2000
Przegląd Powszechny 3/2000
Przegląd Powszechny 4/2000
Przegląd Powszechny 5/2000
Przegląd Powszechny 6/2000
Przegląd Powszechny 7-8/2000
Przegląd Powszechny 9/2000
Przegląd Powszechny 10/2000
Przegląd Powszechny 11/2000

2001

Przegląd Powszechny 1/2001
Przegląd Powszechny 2/2001
Przegląd Powszechny 3/2001
Przegląd Powszechny 4/2001
Przegląd Powszechny 5/2001
Przegląd Powszechny 6/2001
Przegląd Powszechny 7-8/2001
Przegląd Powszechny 9/2001
Przegląd Powszechny 10/2001
Przegląd Powszechny 11/2001
Przegląd Powszechny 12/2001

2002

Przegląd Powszechny 1/2002
Przegląd Powszechny 2/2002
Przegląd Powszechny 3/2002
Przegląd Powszechny 4/2002
Przegląd Powszechny 5/2002
Przegląd Powszechny 6/2002
Przegląd Powszechny 7-8/2002
Przegląd Powszechny 9/2002
Przegląd Powszechny 10/2002
Przegląd Powszechny 11/2002
Przegląd Powszechny 12/2002

2003

Przegląd Powszechny 1/2003
Przegląd Powszechny 2/2003
Przegląd Powszechny 3/2003
Przegląd Powszechny 4/2003
Przegląd Powszechny 5/2003
Przegląd Powszechny 6/2003
Przegląd Powszechny 7-8/2003
Przegląd Powszechny 9/2003
Przegląd Powszechny 10/2003
Przegląd Powszechny 11/2003
Przegląd Powszechny 12/2003

2004

Przegląd Powszechny 1/2004
Przegląd Powszechny 2/2004
Przegląd Powszechny 4/2004
Przegląd Powszechny 6/2004
Przegląd Powszechny 7-8/2004
Przegląd Powszechny 9/2004
Przegląd Powszechny 10/2004
Przegląd Powszechny 11/2004
Przegląd Powszechny 12/2004

2005

Przegląd Powszechny 1/2005
Przegląd Powszechny 2/2005
Przegląd Powszechny 3/2005
Przegląd Powszechny 4/2005
Przegląd Powszechny 5/2005
Przegląd Powszechny 6/2005
Przegląd Powszechny 7-8/2005
Przegląd Powszechny 9/2005
Przegląd Powszechny 10/2005
Przegląd Powszechny 11/2005
Przegląd Powszechny 12/2005

2006

Przegląd Powszechny 1/2006
Przegląd Powszechny 2/2006
Przegląd Powszechny 3/2006
Przegląd Powszechny 4/2006
Przegląd Powszechny 5/2006
Przegląd Powszechny 6/2006
Przegląd Powszechny 7-8/2006
Przegląd Powszechny 9/2006
Przegląd Powszechny 10/2006
Przegląd Powszechny 11/2006
Przegląd Powszechny 12/2006

2007

Przegląd Powszechny 1/2007
Przegląd Powszechny 2/2007
Przegląd Powszechny 3/2007
Przegląd Powszechny 4/2007
Przegląd Powszechny 5/2007
Przegląd Powszechny 6/2007
Przegląd Powszechny 7-8/2007
Przegląd Powszechny 9/2007
Przegląd Powszechny 10/2007
Przegląd Powszechny 11/2007
Przegląd Powszechny 12/2007

2008

Przegląd Powszechny 1/2008
Przegląd Powszechny 2/2008
Przegląd Powszechny 3/2008
Przegląd Powszechny 4/2008
Przegląd Powszechny 5/2008
Przegląd Powszechny 6/2008
Przegląd Powszechny 7-8/2008
Przegląd Powszechny 9/2008
Przegląd Powszechny 10/2008
Przegląd Powszechny 11/2008
Przegląd Powszechny 12/2008

2009

Przegląd Powszechny 1/2009
Przegląd Powszechny 2/2009
Przegląd Powszechny 3/2009
Przegląd Powszechny 4/2009
Przegląd Powszechny 5/2009
Przegląd Powszechny 6/2009
Przegląd Powszechny 7-8/2009
Przegląd Powszechny 9/2009
Przegląd Powszechny 10/2009
Przegląd Powszechny 11/2009
Przegląd Powszechny 12/2009

2010

Przegląd Powszechny 1/2010
Przegląd Powszechny 2/2010
Przegląd Powszechny 3/2010
Przegląd Powszechny 4/2010
Przegląd Powszechny 5/2010
Przegląd Powszechny 6/2010
Przegląd Powszechny 7-8/2010
Przegląd Powszechny 9/2010
Przegląd Powszechny 10/2010
Przegląd Powszechny 11/2010
Przegląd Powszechny 12/2010

2011

Przegląd Powszechny 1/2011
Przegląd Powszechny 2/2011
Przegląd Powszechny 3/2011

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”