Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Twórczość

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
e-mail: tworczosc@instytutksiazki.pl
redakcja:
red. nacz.: Bohdan Zadura
adres: ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa
tel: 226289507, 226271552
fax: 226289507

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Książki
adres: ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

Dział Wydawnictw Instytutu Książki
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
tel./fax 226082488
czaspatron@instytutksiazki.pl

ISSN: 0041-4727
rok założenia: 1945
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 160 stron
nakład: 1080 egzemplarzy

Opis

Najstarsze polskie pismo literackie, wydawane nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Pismo utrzymuje swój warsztatowy profil, będąc miejscem prezentacji i publicznej oceny aktualnie powstających prac literackich (nim te ukażą się w formie książkowej). Specjalnością TWÓRCZOŚCI jest prezentacja najnowszej prozy polskiej, w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości każdego zeszytu wypełnia test prozatorski, niekiedy jest to powieść drukowana w całości lub odcinkach. Prezentację tę uzupełniają dwa lub trzy zestawy wierszy oraz – w tej samej liczbie – szkice o literaturze. Stałym elementem każdego numeru są działy recenzenckie (Książka miesiąca i Wśród książek) zawierające omówienia książek poetyckich, prozatorskich i literaturoznawczych. Ponadto TWÓRCZOŚĆ zamieszcza sporo not i przyczynków w działach Na widnokręgu, Przegląd zagraniczny, Noty, w tym kilka rubryk autorskich (m.in. Małgorzaty Baranowskiej, Mariana Grześczaka i Leszka Bugajskiego). Przez wiele lat każdy numer zamykały kolumny prowadzone przez Henryka Berezę.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. kwartalna: 24,00 PLN

2. półroczna: 48,00 PLN

3. roczna: 96,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. roczna: 70,00 EUR

2. roczna: 100,00 USD

Spisy treści

2000

Twórczość 1/2000
Twórczość 2/2000
Twórczość 3/2000
Twórczość 4/2000
Twórczość 5/2000
Twórczość 6/2000
Twórczość 7/2000
Twórczość 8/2000
Twórczość 9/2000
Twórczość 10 (659) 2000
Twórczość 11/2000
Twórczość 12/2000

2001

Twórczość 1/2001
Twórczość 2/2001
Twórczość 3/2001
Twórczość 4/2001
Twórczość 5/2001
Twórczość 6/2001
Twórczość 7/2001
Twórczość 8/2001
Twórczość 9/2001
Twórczość 10/2001
Twórczość 11/2001
Twórczość 12/2001

2002

Twórczość 1/2002
Twórczość 2/2002
Twórczość 3/2002
Twórczość 4/2002
Twórczość 5-6/2002
Twórczość 7-8/2002
Twórczość 9/2002
Twórczość 10/2002
Twórczość 11-12/2002

2003

Twórczość 1/2003
Twórczość 2-3/2003
Twórczość 4/2003
Twórczość 5/2003
Twórczość 6/2003
Twórczość 7-8/2003
Twórczość 9/2003
Twórczość 10/2003
Twórczość 11/2003
Twórczość 12/2003

2004

Twórczość 1/2004
Twórczość 2-3/2004
Twórczość 4/2004
Twórczość 5/2004
Twórczość 6/2004
Twórczość 7-8/2004
Twórczość 9/2004
Twórczość 10/2004
Twórczość 11/2004
Twórczość 12/2004

2005

Twórczość 1/2005
Twórczość 2-3/2005
Twórczość 4/2005
Twórczość 5/2005
Twórczość 6/2005
Twórczość 7/2005
Twórczość 8/2005
Twórczość 9/2005
Twórczość 10/2005
Twórczość 11/2005
Twórczość 12/2005

2006

Twórczość 1/2006
Twórczość 2/2006
Twórczość 3/2006
Twórczość 4/2006
Twórczość 5/2006
Twórczość 6/2006
Twórczość 7/2006
Twórczość 8/2006
Twórczość 9/2006
Twórczość 10/2006
Twórczość 11/2006
Twórczość 12/2006

2007

Twórczość 1/2007
Twórczość 2/2007
Twórczość 3/2007
Twórczość 4/2007
Twórczość 5/2007
Twórczość 6/2007
Twórczość 7/2007
Twórczość 8/2007
Twórczość 9/2007
Twórczość 10/2007
Twórczość 11/2007
Twórczość 12/2007

2008

Twórczość 1/2008
Twórczość 2/2008
Twórczość 3/2008
Twórczość 4/2008
Twórczość 5/2008
Twórczość 6/2008
Twórczość 7/2008
Twórczość 8/2008
Twórczość 9/2008
Twórczość 10/2008
Twórczość 11/2008
Twórczość 12/2008

2009

Twórczość 1/2009
Twórczość 2/2009
Twórczość 3/2009
Twórczość 4/2009
Twórczość 5/2009
Twórczość 6/2009
Twórczość 7/2009
Twórczość 8/2009
Twórczość 9/2009
Twórczość 10/2009
Twórczość 11/2009

2010

Twórczość 1/2010
Twórczość 2/2010
Twórczość 3/2010
Twórczość 4/2010
Twórczość 5/2010
Twórczość 6/2010
Twórczość 7/2010
Twórczość 8/2010
Twórczość 9/2010
Twórczość 10/2010
Twórczość 11/2010
Twórczość 12/2010

2011

Twórczość 1/2011
Twórczość 2/2011
Twórczość 3/2011
Twórczość 4/2011
Twórczość 5/2011
Twórczość 6/2011
Twórczość 7/2011
Twórczość 8/2011
Twórczość 9/2011
Twórczość 10/2011
Twórczość 11/2011
Twórczość 12/2011

2013

Twórczość 1/2013
Twórczość 2/2013
Twórczość 3/2013
Twórczość 4/2013
Twórczość 5/2013
Twórczość 6/2013
Twórczość 7/2013
Twórczość 8/2013
Twórczość 9/2013
Twórczość 10/2013
Twórczość 11/2013
Twórczość 12/2013

2014

Twórczość 1/2014
Twórczość 2/2014
Twórczość 3/2014
Twórczość 4/2014
Twórczość 5/2014
Twórczość 6/2014
Twórczość 7/2014
Twórczość 8/2014
Twórczość 9/2014
Twórczość 10/2014
Twórczość 11/2014
Twórczość 12/2014

2015

Twórczość 1/2015
Twórczość 2/2015
Twórczość 3/2015
Twórczość 4/2015
Twórczość 5/2015
Twórczość 6/2015
Twórczość 7/2015
Twórczość 8/2015
Twórczość 9/2015
Twórczość 10/2015
Twórczość 11/2015
Twórczość 12/2015

2016

Twórczość 1/2016
Twórczość 2/2016
Twórczość 3/2016
Twórczość 4/2016
Twórczość 5/2016
Twórczość 6/2016
Twórczość 7/2016
Twórczość 8/2016
Twórczość 9/2016
Twórczość 10/2016
Twórczość 11/2016
Twórczość 12/2016

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”