Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Znak

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo Wiara, kościół

sieciowe i papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

red. nacz.: Dominika Kozłowska
adres redakcji: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
tel: +48 12 61 99 530
Internet:
www: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
e-mail: miesiecznik@znak.com.pl

Kontakt z wydawcą

wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp z o.o.
adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

ISSN: 0044-488X
rok założenia: 1946
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 144x205
objętość: 160 stron
nakład: 2400 egzemplarzy

Opis

Krakowski miesięcznik koncentruje się na tematyce filozoficznej, teologicznej, artystycznej, wiele miejsca poświęca życiu Kościoła, problematyce wychowania, popularyzacji nauki, myśli politycznej i próbom diagnozy stanu współczesnej kultury; inspiruje ważne debaty i jest forum, na którym spotykają się autorzy o różnej orientacji światopoglądowej. Każdy numer ma charakter monograficzny i prezentuje – z różnych punktów widzenia – wybrany problem. Przewodni temat zeszytu rozwijany jest na ogół poprzez dyskusję redakcyjną w gronie ekspertów lub wywiad z osobą wyspecjalizowaną w danej problematyce oraz serię szkiców. Co najmniej jedna edycja w roku poświęcona jest doniosłym kwestiom życia artystycznego lub literackiego (m.in. debaty podporządkowane hasłom Poezja i tajemnica; Czy kryzys kanonu kultury?; Literatura i krytyka). Obok bloku głównego każdy numer ZNAKU zawiera obszerny dział Zdarzenia – Książki – Ludzie, który wypełniają recenzje i omówienia nowości wydawniczych i wydarzeń kulturalnych.


W styczniu 2006 r. miesięcznik „Znak” zainauguruje 60-ty rok swojego istnienia. Z tej okazji redakcja planuje wydanie sześciu specjalnych numerów poświęconych najważniejszym wątkom pontyfikatu Jana Pawła II.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. pół roku: 84,00 PLN
Każdy prenumerator otrzymuje raz w roku nieodpłatnie książkę.

W 2005 r. jest to „Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza” ks. Józefa Tischnera z kasetami

2. 1 rok: 132,00 PLN

3. kwartał: 48,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. 1 rok: 62,00 EUR
Europa

2. 1 rok: 132,00 USD
Australia i Oceania

3. 1 rok: 107,00 USD
Ameryka Pd. i Łac.; Azja

4. 1 rok: 87,00 USD
Ameryka Pn. i Afryka

5. 1 rok: 72,00 USD
Europa

Spisy treści

2000

Znak 1/2000
Znak 2/2000
Znak 3/2000
Znak 4/2000
Znak 5/2000
Znak 6/2000
Znak 7/2000
Znak 8/2000
Znak 9/2000
Znak 10/2000
Znak 11/2000
Znak 12/2000

2001

Znak 1/2001
Znak 2/2001
Znak 3/2001
Znak 4/2001
Znak 5/2001
Znak 6/2001
Znak 7/2001
Znak 8/2001
Znak 9/2001
Znak 10/2001
Znak 11/2001
Znak 12/2001

2002

Znak 1/2002
Znak 2/2002
Znak 3/2002
Znak 4/2002
Znak 5/2002
Znak 6/2002
Znak 7/2002
Znak 8/2002
Znak 9/2002
Znak 10/2002
Znak 11/2002
Znak 12/2002

2003

Znak 1/2003
Znak 2/2003
Znak 3/2003
Znak 4/2003
Znak 5/2003
Znak 6/2003
Znak 7/2003
Znak 8/2003
Znak 9/2003
Znak 10/2003
Znak 11/2003
Znak 12/2003

2004

Znak 1/2004
Znak 2/2004
Znak 3/2004
Znak 4/2004
Znak 5/2004
Znak 6/2004
Znak 7-8/2004
Znak 9/2004
Znak 10/2004
Znak 11/2004
Znak 12/2004

2005

Znak 1/2005
Znak 2/2005
Znak 3/2005
Znak 4/2005
Znak 5/2005
Znak 6/2005
Znak 7-8/2005
Znak 9/2005
Znak 10/2005
Znak 11/2005
Znak 12/2005

2006

Znak 1/2006
Znak 2/2006
Znak 3/2006
Znak 4/2006
Znak 5/2006
Znak 6/2006
Znak 7-8/2006
Znak 9/2006
Znak 10/2006
Znak 11/2006
Znak 12/2006

2007

Znak 1/2007
Znak 2/2007
Znak 3/2007
Znak 4/2007
Znak 5/2007
Znak 6/2007
Znak 7-8/2007
Znak 9/2007
Znak 10/2007
Znak 11/2007
Znak 12/2007

2008

Znak 1/2008
Znak 2/2008
Znak 3/2008
Znak 4/2008
Znak 5/2008
Znak 6/2008
Znak 7-8/2008
Znak 9/2008
Znak 10/2008
Znak 11/2008
Znak 12/2008

2009

Znak 1/2009
Znak 2/2009
Znak 3/2009
Znak 4/2009
Znak 5/2009
Znak 6/2009
Znak 7-8/2009
Znak 9/2009
Znak 10/2009
Znak 11/2009
Znak 12/2009

2010

Znak 1/2010
Znak 2/2010
Znak 3/2010
Znak 4/2010
Znak 5/2010
Znak 6/2010
Znak 7-8/2010

2011

Znak 1/2011
Znak 2/2011
Znak 3/2011
Znak 4/2011
Znak 5/2011
Znak 6/2011
Znak 7-8/2011
Znak 9/2011
Znak 10/2011
Znak 11/2011
Znak 12/2011

2012

Znak 1/2012
Znak 2/2012
Znak 3/2012
Znak 4/2012
Znak 5/2012
Znak 6/2012
Znak 7/2012
Znak 9/2012
Znak 10/2012
Znak 11/2012
Znak 12/2012

2013

Znak 1/2013
Znak 2/2013
Znak 3/2013
Znak 4/2013
Znak 5/2013
Znak 6/2013
Znak 7-8/2013
Znak 9/2013
Znak 10/2013
Znak 11/2013
Znak 12/2013

2014

Znak 1/2014
Znak 2/2014
Znak 3/2014
Znak 4/2014
Znak 5/2014
Znak 6/2014
Znak 7-8/2014
Znak 9/2014
Znak 10/2014
Znak 11/2014
Znak 12/2014

2015

Znak 1/2015
Znak 2/2015
Znak 3/2015
Znak 4/2015
Znak 5/2015
Znak 6/2015
Znak 7-8/2015
Znak 9/2015
Znak 10/2015
Znak 11/2015
Znak 12/2015

2016

Znak 1/2016
Znak 2/2016
Znak 3/2016
Znak 4/2016
Znak 5/2016
Znak 6/2016

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”